Skip to main content

Synonyma

gṛha-ārūḍha-cetase
tomu, kdo je příliš připoutaný k rodinnému životu — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.40
yoga-ārūḍha
ti, kdo se již na tuto úroveň povýšili — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.158
ārūḍha
s důvěrou — Śrīmad-bhāgavatam 3.8.21
pohroužena — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.27
nastoupil — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.4
pnoucími se vzhůru — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.4
jenž vystoupal vysoko — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.74