Skip to main content

Synonyma

viṣṇoḥ ārādhana-arthāya
pro uspokojení Pána Viṣṇua — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.15-16
bhagavat-ārādhana-lakṣaṇāt
z činností oddané služby Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.26
bhagavat-ārādhana-samīhā
minulých činností v oddané službě — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.28
ārādhana-kāle
když uctíval Božstva — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.8
kṛṣṇa-ārādhana
způsob uctívání Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.9
parama-puruṣa-ārādhana-lakṣaṇaḥ
jejíž příznaky jsou uctívání Nejvyššího Pána vykonáváním obětí a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.2
ārādhana
oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.19
uctívání — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.270, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.6
uctívání. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.105, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.190
uctíváním — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.136