Skip to main content

Synonyma

calilā āpane
zvedl se — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.43
āpane gāyena
osobně zpívá — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.63
ha-ilā āpane
osobně zůstával. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.74
āpane kahila
sám řekl. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.125
āpane krodha yābe
Jeho hněv sám od sebe ustoupí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.140
āpane mile
osobně navštěvuje — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.65
āpane pratāparudra
král Pratāparudra osobně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.20
āpane vaisa
Ty si sedni — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.41
āilā āpane
osobně přišel — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.141
āpane
osobně — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.109, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.99-100, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.229, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.241, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.303, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.59, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.77-78, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.281, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.353, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.207, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.158, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.89, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.202, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.124, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.175, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.289, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.133, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.229, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.95-96, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.144, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.326, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.205, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.249, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.264, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.24-25, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.265, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.102, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.64, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.103, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.7, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.70
samotný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.11
osobně. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.8
my — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.204
sám — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.243, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.135-136, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.46
sám od sebe — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.158
sám. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.281
on sám — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.16
osobnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.305
Ty — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.81
Ty sám — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.129
ty sám — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.9
sama od sebe — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.149
śunilā āpane
sám poslouchal. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.267
āpane āsvādilā
osobně si vychutnával. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.64

Filter by hierarchy