Skip to main content

Synonyma

ānandita ha-ila
byl velmi šťastný — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.70
ānandita haila
měli radost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.200
měl velkou radost — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.51
byl nesmírně šťastný. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.71
ānandita hailā
měl nesmírnou radost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.285
měli nesmírnou radost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.37
byl velice potěšen — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.4
byl velmi šťastný — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.85
byl nadmíru potěšen — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.25
byli šťastní. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.96
měli velkou radost — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.63
ānandita hañā
šťastná — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.202
s velkou radostí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.335, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.209, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.75, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.119
velmi se zaradoval — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.137
s velkou radostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.212
s radostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.85
mající obrovskou radost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.246
a byl nesmírně šťastný. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.162
velmi spokojen — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.91
ānandita-mana
velké štěstí v mysli — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.116
ānandita mana
velmi šťastná mysl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.38
velmi potěšené v mysli. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.124
velmi šťastný v mysli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.182
mysl se raduje. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.61
ānandita-mane
s velkou radostí v mysli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.277
s blaženou myslí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.21
ānandita mane
šťastní v mysli — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.36
s velkou radostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.89
velmi rozradostnění v mysli. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.44
ānandita
blažená — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.105
velmi spokojené — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.153
radostný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.50
spokojená — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.15
radostní — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.218, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.11
šťastný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.99
šťastná — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.118, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.207
s radostnou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.99
blažení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.119
velice potěšen — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.91
šťastné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.277, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.26