Skip to main content

Synonyma

āmā-ba-i
než my — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.191
āmā ba-i
kromě mne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.65
āmā bhaje
uctívá Mě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.38
āmā-datta prasāda
prasādam, které jsem dal — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.112
āmā-doṅhā
námi dvěma — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.32
āmā-duṅhāra
nás dvou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.10
námi dvěma — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.35
k nám dvěma — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.36
āmā-duṅhāya
nám dvěma — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.39
āmā ha-ite
ode Mne — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.239
āmā haite
než Já — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.133, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.240, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.241
ode Mne — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.262, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.24
pro mě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.19
než já — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.148, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.82
āmā haite kichu naya
Já s tím nemohu nic udělat. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.42
āmā haite kichu nahe
nemohu nic dělat — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.148
nahe āmā haite
pro mne není možná. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.150
āmā-hena
stejně jako Já — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.323
jako já — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.41
āmā lañā
vezmi Mě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.131
āmā māri'
když mne zabije — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.32
āmā nistārite
abys mě osvobodil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.38
āmā prati
vůči Mně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.116
āmā pāite
získat Mne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.103
āmā-pāśa
ke Mně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.240
āmā pūja
„uctívejte Mě“ — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.50
jen Mě uctívej — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.66
āmā-saba
my všichni — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.182
āmā-sabā
nás všechny — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.24
nás všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.353
námi všemi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.33
āmā sabākāra
nás všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.53
āmā-sabāra
s námi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.67
nás všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.190, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.185, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.172
āmā sabāra
nás všech — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.97, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.97
āmā-sabāya
nám — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.320
āmā-saha
se Mnou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.57
āmā-sane
se Mnou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.200, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.50
āmā-saṅge
se Mnou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.207, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.138, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.276
Mými společníky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.73

Filter by hierarchy