Skip to main content

Synonyma

prema-ālāpaiḥ
rozhovory o transcendentální lásce Nejvyššího — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.120

Filter by hierarchy