Skip to main content

Synonyma

prema-ālāpaiḥ
rozhovory o transcendentální lásce Nejvyššího — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.120
ālāpaiḥ
náměty — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.6
rozhovory — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.8
hovorem s tebou — Śrīmad-bhāgavatam 9.5.20
a rozmlouváním — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.47