Skip to main content

Synonyma

cara-acara-ākhyam
a všeho, pohyblivého i nehybného — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.11
aham-ākhyam
falešného ega, falešného ztotožňování se s hmotným světem. — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.10-13
ananta-ākhyam
známý jako Pán Ananta — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.13
aniruddha-ākhyam
pod jménem Aniruddha — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.28
antardhāna-ākhyam
která se nazývá Antardhāna — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.44
apavarga-ākhyam
jménem osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.16
zvanou apavarga (osvobození) — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.9
artha-ākhyam
bohatství, o kterém se mluví jako o žádoucím — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.18-19
badarī-ākhyam
jménem Badarikāśrama — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.36
jménem Badarikā — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.41-44
bahu-ṛca-ākhyam
s názvem BahvṛcaŚrīmad-bhāgavatam 12.6.52-53
bhakta-ākhyam
známý jako oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.14
známému jako oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.6
brahma-ākhyam
známým jako Brahman, Absolutní Pravda — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.4-5
známého jako Brahman — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.47
známého jako Brahmaloka — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.17
brahmāṇḍa-ākhyam
známá jako Brahmāṇḍa PurāṇaŚrīmad-bhāgavatam 12.7.23-24
caitanya-ākhyam
známý jako Śrī Caitanya — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.55
dharma-ākhyam
jménem náboženství — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.6
gokarṇa-ākhyam
jménem Gokarṇa (na pobřeží Arabského moře v severní Karnatace) — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.19-21
gokula-ākhyam
jménem Gokula — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.258
hāṭaka-ākhyam
nazývané Hāṭaka — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.17
kaivalya-ākhyam
zvaného kaivalyaŚrīmad-bhāgavatam 3.27.28-29
kapila-ākhyam
známého jako Kapila Muni — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.20
kaustubha-ākhyam
známý jako Kaustubha — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.6
kṛṣṇa-ākhyam
jménem Kṛṣṇa — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.26
śrī-kṛṣṇa-ākhyam
známý jako Pán Śrī Kṛṣṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.95
známou jako Pán Śrī Kṛṣṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.151
loka-pāla-ākhyam
proslulý jako vládce všech lok neboli planet — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.33
nabhasya-ākhyam
mĕsíci Nabhasya (Bhādra) — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.38
nara-nārāyaṇa-ākhyam
jménem Nara-Nārāyaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.5
nigada-ākhyam
známou jako NigadaŚrīmad-bhāgavatam 12.6.52-53
nārāyaṇa-ākhyam
jménem Nārāyaṇa-kavaca — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.3
para-ākhyam
který je transcendentální — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.42
dvě parārdhyŚrīmad-bhāgavatam 3.32.9
pravarṣaṇa-ākhyam
známou jako Pravarṣaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.10
pravṛtta-ākhyam
zvaný hmotná připoutanost — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.48-49
śrī-raṅga-ākhyam
zvané Śrī-raṅga — Śrīmad-bhāgavatam 10.79.11-15
saṅkarṣaṇa-ākhyam
jménem Saṅkarṣaṇa — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.25
znám jako Saṅkarṣaṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.8