Skip to main content

Synonyma

sura-nara-mṛga-miśrita-jalacara-ākṛtibhiḥ
s různými podobami, jako jsou podoby polobohů, lidských bytostí, zvířat, kombinací a vodních živočichů (inkarnace Vāmany, Pána Rāmacandry, Kṛṣṇy, Varāhy, Hayagrīvy, Nṛsiṁhy, Matsyi a Kūrmy) — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40
madhukara-nikara-ākṛtibhiḥ
čmeláky — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.13
nāma-rūpa-ākṛtibhiḥ
jmény, podobami a vlastnostmi — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.4-5
ākṛtibhiḥ
podle rysů jeho těla — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.14
tělesnými rysy — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.6
tĕlesného vzezření — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.22
a podobami — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.37

Filter by hierarchy