Skip to main content

Synonyma

guṇa-ākṛṣṭa hañā
jsa přitahován transcendentálními vlastnostmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.111
takto upoutaní Kṛṣṇovými vlastnostmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.114
připoutáni transcendentálními vlastnostmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.119
přitahované transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.130
přitahováni Jeho transcendentálními vlastnostmi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.168
kṛṣṇa-guṇa-ākṛṣṭa
přitahovaní transcendentálními zábavami Pána — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.113
přitahovaný transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.134
kṛṣṇa guṇa-ākṛṣṭa
přitahovaní transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.167
kṛṣṇa-guṇa-ākṛṣṭa hañā
jsoucí upoutáni transcendentálními vlastnostmi Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.205
prema-ākṛṣṭa haya
je přitahovaný láskou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.34-35
ākṛṣṭa-manaḥ
jejichž mysl je přitahována — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.13
ākṛṣṭa
přitahovaná — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.6
tažené — Śrīmad-bhāgavatam 10.65.33
přitahováno — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.69
upoután — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.71
přitahován — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.138
upoutané — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.48
přitahovaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.161