Skip to main content

Synonyma

jana-ājīvya-druma-ākīrṇam
s hustým porostem stromů, které dávaly obyvatelům obživu — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.59
ākīrṇam
obývaly v hojném počtu — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.14-19
pokrytého — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.13-14
plné — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.50-53
plného — Śrīmad-bhāgavatam 10.58.13-14
plných — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.18-20

Filter by hierarchy