Skip to main content

Synonyma

antaḥ-hṛdaya-ākāśa-śarīre
Nadduše v srdci, jak o Ní meditují yogīniŚrīmad-bhāgavatam 5.7.7
ākāśa bhedila
naplnilo nebe — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.62
ākāśa-gaṅgayā
vodou Gangy známé jako Ākāśa-gaṅgā — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.14
ākāśa-gaṅgā
Ganga na obloze (Mléčná dráha) — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.5
ākāśa-gaṅgāyāḥ
Gangy tekoucí nebesy (zvané Mandākinī) — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.22-23
ākāśa-sthitaḥ
spočívá v nebi — Bg. 9.6
ākāśa-upare
na nebi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.83
ākāśa-vat
jako nebe — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.4
jako prostor — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.130
ākāśa-ādi
počínaje nebem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.233
ākāśa-ādira
prostoru, vzduchu atd. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.87
ākāśa
nebe — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.79
obloha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.140
ākāśa-śarīrasya
Nadduše celého vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.42
ākāśa-ātmani
v zosobnĕném nebi — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.19