Skip to main content

Synonyma

ājñā-amṛta
nektarový pokyn — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.180
tava ājñā-anupālanam
uposlechnout Tvůj příkaz. — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.17
ei ājñā-bale
v sílu tohoto nejvyššího nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.60
ei baḍa ājñā
to je velký pokyn — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.191
bhaṭṭa-ājñā lañā
poté, co požádal Veṅkaṭu Bhaṭṭu o svolení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.163
ājñā bhāṅgile
když někdo poruší nařízení — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.8
ājñā deha yadi
když nařídíš — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.28
ājñā deha'
prosím dovol — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.71
nařiď — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.152
prosím nařiď — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.171, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.155
dejte Mi svolení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.248
dovol mi prosím — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.232
dejte mi svolení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.245-246
prosím dovol mi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.99
dejte nařízení — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.41
nařizujete — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.38
prosím dej svolení — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.31
dovol mi — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.19
ājñā deha
dejte svolení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.191, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.10
prosím dej mi svolení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.45
nařiď — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.77
ājñā-dhana
pokyn — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.95
ājñā diba
dám příkaz — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.69
ājñā dibā
dejte svolení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.7
ājñā dila
nařídil — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.130, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.120-121, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.201, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.157
dal svolení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.123
dal nařízení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.331, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.248
Pán dal nařízení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.35
Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.42
nařídila — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.69
nařídil. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.67
Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.65
prabhu ājñā dila
ale Pán mu doporučil — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.16
svarūpere ājñā dila
nařídil Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.62
ājñā diluṅ
nařídil jsem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.69
ājñā dilā
nařídil. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.127, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.226, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.112
dal nařízení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.143, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.234, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.77
nařídila — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.41
slíbil — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.50
nařídil — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.116