Skip to main content

Synonyma

kṛta-āgasam
za spáchání velkého hříchu, zabití krávy — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.9
největšímu hříšníkovi — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.61
který dělal, co neměl — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.11
āgasam
hřích — Śrīmad-bhāgavatam 10.64.41

Filter by hierarchy