Skip to main content

Synonyma

adhvara-ādyaiḥ
vykonáváním védských rituálů — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.13
aja-śakra-śaṅkara-ādyaiḥ
v čele s Brahmou, Indrou a Śivou — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.67
anna-ādyaiḥ
obĕtováním obilí, vody atd. — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.50
apatya-ādyaiḥ
se svými dĕtmi a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.16
aṇimā-ādyaiḥ
počínaje aṇimouŚrīmad-bhāgavatam 10.13.52
brahma-rudra-ādyaiḥ
v čele s Brahmou a Rudrou — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.53-55
gandha-mālya-ādyaiḥ
vonnými tyčinkami, květinovými girlandami a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.39
indra-ādyaiḥ
v čele s Pánem Indrou — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.15
kharjūra-āmrātaka-āmra-ādyaiḥ
kharjūra, āmrātaka, āmra a jiné — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.18
krodha-ādyaiḥ
z hnĕvu a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.9
kumāra-ādyaiḥ
Kumārové a další — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.12-15
kṛṣṇa-rāma-ugrasena-ādyaiḥ
Kṛṣṇou, Balarāmou, Ugrasenou a dalšími — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.59
megha-ādyaiḥ
mraky a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.43
māyā-ādyaiḥ
počínaje neprojeveným stavem přírody — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.5
nanda-ādyaiḥ
a dalšími, jako je Nanda — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.35-39
v čele s Nandou — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.31
nṛtya-ādyaiḥ
tancem a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 11.29.11
sanandana-ādyaiḥ
čtyři Kumārové v čele se Sanandanou — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.34
sanandana- ādyaiḥ
takovými osobnostmi, jako jsou čtyři Kumārové (Sanat-kumāra, Sanaka, Sanandana a Sanātana) — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.23
saṅkīrtana-ādyaiḥ
společným zpíváním a tak dále — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.81
sugrīva-ādyaiḥ
jménem Sugrīva a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.14
vasudeva-ugrasena-ādyaiḥ
v čele s Vasudevou a Ugrasenou — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.22
ulūkhala-ādyaiḥ
a převrácením kamenného hmoždíře na drcení koření — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.30
utsmaya-ādyaiḥ
důvěrným přátelským jednáním, smíchem a žertováním. — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.20
vibhāva-ādyaiḥ
přísadami jako je vibhāvaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.95-98
vyāsa-ādyaiḥ
velkými mudrci, které vedl Vyāsa — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.46
yāma-ādyaiḥ
s Yamou a jinými — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.12
ādyaiḥ
a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.52-53, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.48
atd. — Śrīmad-bhāgavatam 3.30.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.5
a dalšími — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.17-24
a tak dále. — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.25
a ostatními — Śrīmad-bhāgavatam 10.53.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.48-49