Skip to main content

Synonyma

ahaḥ-rātra-ādibhiḥ
kvůli dnům a nocím — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.11
strī-śūdra-ādibhiḥ api
i ženy, śūdrové atd. — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.28-29
arhaṇa-ādibhiḥ
vykonáním obřadného uctívání a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.15
a uctíváním. — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.30-31
a dalšími nezbytnostmi pro uctívání Božstva — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.31-32
arjuna-ādibhiḥ
Arjunou a ostatními — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.65
bhīṣma-droṇa-arjuna-ādibhiḥ
Bhīṣma, Droṇa, Arjuna a ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.28
vasiṣṭha-asita-gautama-ādibhiḥ
takovými brāhmaṇy, jako je Vasiṣṭha, Asita a Gautama — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.22
asmat-ādibhiḥ
jako Ty sám — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.20-22
mantra-auṣadha-ādibhiḥ
mystickými zaříkadly či vlivem různých bylin — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.22
vastra-ākalpa-añjana-ādibhiḥ
s vhodnými šaty, ozdobami, černým líčidlem a tak dále. — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.9
aśana-ādibhiḥ
a vydatným krmením — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.23
uddāma-kāñcī-aṅgada-kaṅkaṇa-ādibhiḥ
se zářícím pásem kolem pasu, ozdobnými pásky na rukách, náramky na zápěstích a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.9-10
kṛṣṇa-uddhava-bala-ādibhiḥ
a Kṛṣṇou, Uddhavou, Balarāmou a dalšími — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.67-68
bhallātaka-ādibhiḥ
stromy bhallātaka a jiné stromy — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.14-19
go-puccha-bhramaṇa-ādibhiḥ
tím, že okolo Něho mávaly kravskou oháňkou. — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.19
brahma-ādibhiḥ
Pánem Brahmou a ostatními polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.69
osobami jako Pán Brahmā — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.18
buddhi-ādibhiḥ
inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.35
cakra-ādibhiḥ
disk a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.54-56
cakravāka-ādibhiḥ
ptáky zvanými cakravākové a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.13
deha-ādibhiḥ
s tělem, myslí, egem a inteligencí — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.30
deva-ādibhiḥ
dalšími polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.25
polobohy a dalšími — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.28
dhana-ādibhiḥ
jako je majetek, pocty, děti, země a dům. — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.20
dharma-suta-ādibhiḥ
Yudhiṣṭhirou (synem Dharmy) a ostatními. — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.65
dharma-jñāna-ādibhiḥ
spolu s náboženstvím, poznáním, a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.13
dharma-ādibhiḥ
se zosobnĕným náboženstvím, poznáním, odříkáním a bohatstvím — Śrīmad-bhāgavatam 11.27.25-26
dharma-jñāna-ādibhiḥ saha
spolu s náboženskými zásadami, transcendentálním poznáním a tak dále — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.321
dvaipāyana-ādibhiḥ
mudrci jako je Vedavyāsa — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.7
dāna-ādibhiḥ
dobročinností atd. — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.22
rozdáváním milodarů a ostatními metodami — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.46
tĕmito metodami, jako je rozdávání milodarů a tak dále — Śrīmad-bhāgavatam 11.23.46
dṛśi-ādibhiḥ
filozofickým bádáním a dalšími postupy — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.26
gadā-ādibhiḥ
kyjem a dalšími symboly — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.3
kyje a dalších symbolů — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.7
grahaṇa-ādibhiḥ
počínaje zpíváním. — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.22
vayaḥ-śīla-guṇa-ādibhiḥ
věkem, charakterem, dobrými vlastnostmi atd. — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.9
hṛt-ādibhiḥ
on the Deity’s heart and other places of the body — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.50-51
indra-upendra-ādibhiḥ
s Indrou, Upendrou a ostatními — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.18