Skip to main content

Synonyma

advaita-ādi
v čele s Advaitou Ācāryou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.138, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.66
Śrī Advaita Prabhu a ostatní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.72
oddaní v čele s Advaitou Prabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.197
počínaje Advaitou Ācāryou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.41
advaita-ādi bhakta-vṛnda
a také osobností, jako je Advaita Ācārya a všichni oddaní — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.94
a také oddaní, jako je Advaita Ācārya — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.280
advaita-nityānanda-ādi
v čele s Advaitou Ācāryou a Nityānandou Prabhuem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.245-246
agni-hotra-ādi
obřady, jako je agni-hotra-yajñaŚrīmad-bhāgavatam 7.15.48-49
ahovala-nṛsiṁha-ādi
Nṛsiṁhadeva, jménem Ahovala nebo v Ahóvale — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.106
aiśvarya-ādi
všech druhů bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.40
ajñāna-ādi
nevědomosti a tak dále — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.107
akhila-sura-asura-ādi
všemi polobohy a démony — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.85
ambarīṣa-ādi
král Ambarīṣa Mahārāja a další — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.135
amla-ādi
kyselá jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.49
nṛtya-gīta-ādi-aneka-arhaiḥ
mnoha různými způsoby uctívání, jako například tancem a zpěvem — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.51
anna-ādi dekhiyā
když uviděl připravená jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.224
ādi-anta-vat
vše hmotné má svůj počátek a konec — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.11
jenž má počátek a konec — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.9
to, co má počátek a konec — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.23
podléhající začátku a konci — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.28
ādi-anta-vantaḥ
jejichž život má počátek a konec — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.49
jež mají začátek a konec — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.11
ādi-anta
na počátku i na konci — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.36
ādi-līlā madhya-līlā antya-līlā āra
existují tedy tři období, jmenovitě ādi-līlā, madhya-līlā a antya-līlāŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.21
sunanda-nanda-ādi-anugaiḥ
společníky, jako jsou Sunanda a Nanda — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.25
sunanda-ādi-anugaiḥ
svými následovníky, jako je Sunanda — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.15
anya-nindā-ādi
pomlouvání druhých atd. — Nektar pokynů 5
anāvṛṣṭi-ādi
jako je nedostatek deště — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.13
aparādha-ādi
přestupků — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.117
śayyā-āsana-aśana-ādi
podmínky pro spaní, sezení či jedení — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.36
deha-ādi-bandhana
hmotné pouto pocházející z tělesného pojetí života — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.233
vighna-ādi-bandhane
překážek, které tě poutají. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.141
ādi-bhavaḥ
Pán Brahmā, první živý tvor v tomto vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 7.3.22
snāna-bhikṣā-ādi
koupání a jedení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.228-229
bhāgavata-ādi
Śrīmad-Bhāgavatam a další — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.46
laghu-bhāgavatāmṛta-ādi
další seznam, s Laghu-bhāgavatāmṛtouŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.41
govinda-ādi tina bhāi
Govinda a jeho dva bratři — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.16-17
deha-ādi-ātma-bhāva
falešné tělesné pojetí života — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.20
bhāva-ādi-mādhurye
sladkost láskyplných nálad obyvatel Vrindávanu (jmenovitě śānta-rasy, dāsya-rasy, sakhya-rasy, vātsalya-rasy a mādhurya-rasy) — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.155
bhūta-ādi
hmotné ego — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.32