Skip to main content

Synonyma

aguṇa-āśrayam
zdroj všech transcendentálních vlastností — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.23
guṇa-āśrayam
hmotné náboženství, pod vlivem kvalit hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.24-25
kathā-āśrayam
spojené s náměty o Něm. — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.5
spojené s vyprávěním — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.6-7
mat-āśrayam
o Mně — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.30
pod Mou ochranou — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.28-29
mukta-āśrayam
na úrovni osvobození — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.35
para-āśrayam
útočiště pro druhé — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.12
rūpa-āśrayam
velmi krásný — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.17
sva-āśrayam
spočívajícímu sám v sobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.23
tat-āśrayam
umístěné poblíž — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.38
které je mu podřízené — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.5
ubhaya-āśrayam
závisející na polobohu i na rukách. — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.24
útočiště obou. — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.26
upaśama-āśrayam
neochvĕjnĕ odpoutaný od hmotných záležitostí. — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.21
vṛddha-āśrayam
ten, kdo se obrací na učené — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.44
yat-āśrayam
pod jehož kontrolou — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.41
āśrayam
pod ochranou — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.21
útočiště. — Śrīmad-bhāgavatam 2.10.28
a konečné útočiště — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.28
zdržující se — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.30
závisí na. — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.67
útočiště — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.97
co bylo podepřeno. — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.3
který má útočištĕ. — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.1-2
základ — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.23