Skip to main content

Synonyma

āśrama-abhyāśe
v okolí svého āśramuŚrīmad-bhāgavatam 9.1.34
bhava-pāntha-nija-āśrama-āptau
jakožto dosažení útočiště u Kṛṣṇy pro osoby v tomto hmotném světě — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.45
caturtha-āśrama-juṣām
těch, kdo jsou ve čtvrtém životním stádiu (sannyās) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.58
āśrama-coditāḥ
doporučené pro čtyři āśramy.Śrīmad-bhāgavatam 7.11.13
varṇa-āśrama-dharma
zřízení čtyř kast a čtyř āśramůŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.256
usměrňujících zásad čtyř varen a āśramůŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.93
āśrama-dūṣaṇam
znečištění āśramu.Śrīmad-bhāgavatam 9.3.6
gṛha-āśrama
v životě hospodáře — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.18
kaṇva-āśrama-padam
k obydlí Kaṇvy — Śrīmad-bhāgavatam 9.20.8-9
āśrama-khyātau
k rozpoznání nĕčího duchovního stavu — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.4
āśrama-maṇḍalam
poustevny. — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.25
āśrama-maṇḍale
různých poustevnách. — Śrīmad-bhāgavatam 8.13.15-16
sva-āśrama-padam
do svých pousteven — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.35
āśrama-padam
k posvátné poustevně — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.37
na místo, kde stála poustevna — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.9
poustevna — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.22
do āśramuŚrīmad-bhāgavatam 5.8.7
obydlí — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.23
místo, kde stála poustevna — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.18-20
āśrama-padāni
všechny poustevny — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.10
sva-āśrama-paribhraṣṭam
který opustil svůj āśram a zatoulal se — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.24
pulaha-āśrama-upavane
v zahradách Pulaha-āśramu — Śrīmad-bhāgavatam 5.7.11
pūrva-āśrama
předchozí stav. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.50
āśrama-sampadaḥ
růst krásných pousteven. — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.26-27
sannyāsa-āśrama
stav odříkání — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.33
āśrama-sthām
pobývající v āśramuŚrīmad-bhāgavatam 6.18.56
āśrama-upavane
zahradě poustevny — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.17
varṇa-āśrama
systém čtyř kast a čtyř životních stavů — Śrīmad-bhāgavatam 1.2.13
čtyři společenské skupiny a stádia duchovního rozvoje — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.29
systém osmi společenských skupin — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.18
civilizace Árjů se čtyřmi varṇami a čtyřmi āśramyŚrīmad-bhāgavatam 7.2.12
náležejících příslušnému hmotnému a duchovnímu stavu (varṇě a āśramu) — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.14
společenskému systému posvĕcených zamĕstnaneckých stavů a duchovních řádů — Śrīmad-bhāgavatam 10.75.21
božského systému rozdĕlení společnosti podle zamĕstnání a duchovních stádií — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.18
následováním pravidel předepsaných či náboženských povinností — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.51
védský systém rozdĕlení do stavů a tříd — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.1
varṇāśramského zřízení — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.1-2
varṇāśramský systém — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.9
systému varṇāśramaŚrīmad-bhāgavatam 11.20.2
o božském systému společenských a duchovních stavů — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.38