Skip to main content

Synonyma

ā-abdam
po dobu jednoho roku — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.42
po dobu jednoho roku (podle lidského měřítka) — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.40
ā sma abhipṛcche
ptám se — Śrīmad-bhāgavatam 3.24.34
ā-mānasa-acalāt
až po horu Mānasa — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.14
ā-udaya-adreḥ
z hory, ze které je nejdříve vidět východ slunce — Śrīmad-bhāgavatam 4.16.20
ā-kalpa-antam
až do konce věku — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.9
do konce stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 5.23.3
dyāv-ā-pṛthivyoḥ antareṇa
mezi horními a dolními částmi vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.5
ā-kalpa-antāt
až do konce Brahmova dne — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.36
ā-arkam
dokud bude slunce svítit — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.40
ā-aṅghri-mastakam
od nohou až po temeno hlavy — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.49
ā-jānu-lambita-bhuja
paže, které sahají až ke kolenům — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.44
ā-brahma-bhuvanāt
až po Brahmaloku — Bg. 8.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.27
ā-brahma
počínaje Pánem Brahmou — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.29
až po Pána Brahmu — Śrīmad-bhāgavatam 10.40.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.36
od Pána Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.5
ā-bāla
včetnĕ dĕtí — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.13-15
počínaje dětmi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.81
ā-bāla-vṛddha
od dětí po starce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.83
ā-caṇḍāla
dokonce i těm nejnižším z lidí, známým jako caṇḍālovéŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.41
i caṇḍāla, nejnižší z lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.108
ā-caṇḍālam
dokonce i pro caṇḍālyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.110
ā-caṇḍāle
dokonce mezi caṇḍālyŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.40
každému, i té nejnižší osobě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.251
ā-śva-cāṇḍāla
dokonce včetnĕ psů a pojídačů psů — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.28
ā-janma
od dětství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.25
od narození — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.175, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.311
ā-kalpam
po dobu vyměřenou stvoření — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.41
až do konce vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.40
ā-kalpāt
od samého počátku dne Pána Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.6
ā-kaṇṭha
až po krk — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.13
po krk — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.4
ā-kaṇṭha pūriyā
naplňující se až po krk — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.209
ā-koṣṭham
až po špičku (luku) — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.22
ā-manujāt
po lidské bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.87.26
ā-mukhyāt
po hlavĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.21
ā-mīlita
témĕř zavřené — Śrīmad-bhāgavatam 10.26.4
ā-mṛtyutaḥ
až do smrti — Śrīmad-bhāgavatam 11.28.5
ā-sindhu-nadī
po hranici řeky Sindhu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.87
ā-nipātāt
až do opuštĕní hmotného tĕla. — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.35