Skip to main content

Synonyma

anyathā
alternativa — Īśo 2
asti
existuje — Bg. 2.42-43, Bg. 3.22, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.31, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.51, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.6, Īśo 2
eva
tak — Bg. 14.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.43, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.6, Īśo 2
evam
žít tak — Īśo 2
iha
během tohoto života — Īśo 2
itaḥ
z této cesty — Īśo 2
jijīviṣet
člověk si má přát žít — Īśo 2
karma
práce — Bg. 3.9, Bg. 4.16, Bg. 4.23, Bg. 6.3, Bg. 9.28, Bg. 17.26-27, Bg. 18.3, Bg. 18.8, Bg. 18.9, Bg. 18.11, Bg. 18.18, Bg. 18.18, Bg. 18.18, Bg. 18.19, Bg. 18.24, Bg. 18.25, Bg. 18.48, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.35, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.159, Īśo 2
karmāṇi
práce — Īśo 2
kurvan
nepřetržitě jednat — Īśo 2
lipyate
může být poután — Īśo 2
na
ne — Bg. 1.37-38, Bg. 2.8, Bg. 2.12, Bg. 2.12, Bg. 2.12, Bg. 2.12, Bg. 2.16, Bg. 2.20, Bg. 2.25, Bg. 2.27, Bg. 2.31, Bg. 2.33, Bg. 2.66, Bg. 2.66, Bg. 2.70, Bg. 3.4, Bg. 3.16, Bg. 3.17, Bg. 3.22, Bg. 3.23, Bg. 3.24, Bg. 3.26, Bg. 3.29, Bg. 3.32, Bg. 4.5, Bg. 4.20, Bg. 4.40, Bg. 5.13, Bg. 5.14, Bg. 5.15, Bg. 5.20, Bg. 6.1, Bg. 6.4, Bg. 6.11-12, Bg. 6.16, Bg. 6.19, Bg. 6.25, Bg. 6.30, Bg. 6.33, Bg. 6.38, Bg. 7.2, Bg. 7.7, Bg. 7.12, Bg. 7.15, Bg. 7.25, Bg. 7.26, Bg. 8.5, Bg. 8.15, Bg. 9.4, Bg. 9.24, Bg. 10.39, Bg. 11.24, Bg. 11.25, Bg. 11.25, Bg. 11.31, Bg. 11.37, Bg. 12.6-7, Bg. 12.9, Bg. 13.29, Bg. 13.33, Bg. 13.33, Bg. 15.3-4, Bg. 15.6, Bg. 15.11, Bg. 16.1-3, Bg. 18.8, Bg. 18.12, Bg. 18.40, Bg. 18.60, Śrīmad-bhāgavatam 1.1.16, Śrīmad-bhāgavatam 1.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.36, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.37, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.25, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.27, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.31, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.12, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.12, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.15, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.33, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.4, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.27, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.28, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.36, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.45, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.46, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.51, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.53-54, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.57, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.9, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.19, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.39, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.46, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.19, Śrīmad-bhāgavatam 1.12.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.13, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.31, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.35, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.37, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.39, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.44, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.19, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.19, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.19, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.40, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.42, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.42, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.43, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.16, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.17, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.30, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.31, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.33, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.13, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.41, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.49, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.4, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.6, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.39, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.38, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.5, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.5, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.5, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.14, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.17, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.17, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.21, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.22, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.24, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.5, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.10, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.35, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.38, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.30, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.41, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.42, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.47, Śrīmad-bhāgavatam 2.8.4, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.34, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.35, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.9, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.12, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.42, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.3.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.3.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.31, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.48, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.51, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.42, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.48, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.45-47, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.52-54, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.45, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.56, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.56, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.56, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.38, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.62, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.63, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.63, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.64, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.64, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.65, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.65, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.66, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.66, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.67, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.67, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.68, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.68, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.69, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.69, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.71, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.38, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.42, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.42, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.30.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.25, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.38, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.2.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.2.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.5.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.40, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.53, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.64, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.67, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.81, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.28, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.15.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.41, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.39, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.58, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.60, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.60, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.60, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.61, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.62, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.62, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.35, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.48, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.56, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.57, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.66, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.70, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.71, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.72, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.76-77, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.76-77, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.35, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.37, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.35, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.23, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.23, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.35, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.26, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.38, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.39, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.42, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.44, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.46, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.31, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.38, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.35, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.37, Śrīmad-bhāgavatam 5.22.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.22.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.23.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.30, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.26, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.44, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.53, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.55, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.62, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.35, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.46, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.46, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.47-48, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.47-48, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.26, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.27, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.27, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.34, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.41, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.47, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.41, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.41, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.2-8, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.2-8, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.37, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.37, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.39, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.49, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.50, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.50, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.55, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.17-18, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.22, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.27, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.31, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.13, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.38, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.50-51, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.55, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.56, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.58, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.58, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.4, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.18-19, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.28, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.38, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.39, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.41, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.44, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.58, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.22, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.22, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.22, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.28, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.31, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.42, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.46, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.47, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.48, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.49, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.50, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.50, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.51, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.51, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.51, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.51, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.51, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.51, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.59, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.65, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.71, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.72, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.19-20, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.26, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.27, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.38, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.43, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.38, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.41, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.43, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.45, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.45, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.49, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.49, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.57, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.8, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.15-16, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.36, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.33, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.37, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.38, Śrīmad-bhāgavatam 7.4.45, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.3, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.28, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.28, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.29, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.31, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.46, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.47, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.49, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.50, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.53, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.4, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.5, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.6.29-30, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.4-5, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.8, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.23, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.23, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.51-52, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.51-52, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.24, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.42, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.49, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.8, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.13, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.19, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.26, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.26, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.27, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.27, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.43, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.44, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.46, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.47, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.48, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.53, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.5, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.5, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.11, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.50, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.63, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.64, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.4, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.17, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.22, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.5, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.8, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.8, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.16-17, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.42, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.17, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.40, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.3, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.4, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.7, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.20, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.29, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.35, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.55, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.60, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.66, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.77, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.9, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.9, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.15, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.15, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.32, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.30, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.13, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.15-16, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.17-18, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.30, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.30, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.47, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.48, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.32, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.35, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.7, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.1, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.53, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.32, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.37, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.26, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.40, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.44, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.46, Śrīmad-bhāgavatam 8.14.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.26, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.7, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.13, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.21, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.39, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.40, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.41, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.42, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.42, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.43, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.9, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.12, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.13, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.34, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.12, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.14, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.21, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.26, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.27, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.29-30, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.29-30, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.32, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.34, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.26, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.49, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.52, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.7, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.16, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.27, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.18-20, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.47, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.56, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.56, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.57-59, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.64, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.67, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.68, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.68, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.23, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.44, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.48, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.51, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.28, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.39, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.43, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.43, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.44, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.46, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.27, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.53, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.16, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.13.3, Śrīmad-bhāgavatam 9.13.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.13.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.23, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.26, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.35, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.36, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.21, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.33, Śrīmad-bhāgavatam 9.17.7, Śrīmad-bhāgavatam 9.17.15, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.2, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.16, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.27, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.30, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.35, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.39, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.40, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.42, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.7, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.15, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.16, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.17, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.34, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.57, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.49-50, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.49-50, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.54, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.60, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.15-17, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.13-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.20-22, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.20-22, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.56, Śrīmad-bhāgavatam 10.11.58, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.60, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.61, Śrīmad-bhāgavatam 10.17.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.21.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.25.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.25.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.28.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.31.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.31.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.31.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.28-31, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.60, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.1-6, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.58, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.59, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.52.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.46, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.40-42, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.51, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.55, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.56, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.8-9, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.23-24, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.19-21, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.73.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.31-32, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.6-7, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.41-42, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.41-43, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.54, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.57, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.47, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.47, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.51, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.41, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.48, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.50, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.51, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.31, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.35, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.34-41, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.48, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.35, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.44, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.42, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.47, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.49, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.54, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.31, Śrīmad-bhāgavatam 11.20.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.42, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.42, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.52, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.55, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.55, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.23, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.42, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.44, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.8, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.30, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.8, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.14, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.43, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.48, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.24, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.29, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.37, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.39, Śrīmad-bhāgavatam 12.5.2, Śrīmad-bhāgavatam 12.5.8, Śrīmad-bhāgavatam 12.5.10, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.3, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.19, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.20, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.24, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.30, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.42, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.45, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.46, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.22, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.22, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.23, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.30, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.42, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.51, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.51, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.53, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.53, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.2, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.3, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.87, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.118, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.155, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.173, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.202, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.207, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.213, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.140, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.23, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 15.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.82, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.293, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.308, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.203, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.225, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.226, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.226, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.235, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.270, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.182, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.182, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.206, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.211, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.219, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.227, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.232, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.181, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.143, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.143, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.173, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.197, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.216, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.147-148, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.270, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.270, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.310, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.88-90, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.88-90, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.137-139, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.141, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.147, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.155, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.155, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.65, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.110, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.86, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.98, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.103, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.140, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.166, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.169, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.177, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.199, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.213, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.273, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.273, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.313, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.57, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.85, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.126, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.128, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.139, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.153, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.154, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.188, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.124-125, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.263, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.285, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.27, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.67-68, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.67-68, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.67-68, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.67-68, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.25, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.29, Nektar pokynů 6, Nektar pokynů 6, Nektar pokynů 7, Nektar pokynů 9, Nektar pokynů 10, Īśo 2, Īśo 2, Īśo 4, Īśo 5, Īśo 6
nare
pro člověka. — Īśo 2
samāḥ
let — Bg. 6.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.39, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.26, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.6-8, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.14, Īśo 2
tvayi
pro tebe — Īśo 2
śatam
sto — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.37, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.39, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.23-25, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.37, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.44, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.16, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.3, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.11, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.4-9, Īśo 2