Skip to main content

Synonyma

adharma
bezbožnost — Bg. 1.40, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.37, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.28, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.33, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.28
bezbožné — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.5
zásady bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.45
principy bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.47
bezbožné zásady — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.219
bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.39, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.38, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.24
bezbožnému — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.41
bezbožným způsobem — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.22
bezbožnému jednání — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.27-29
adharmaḥ
bezbožnost — Bg. 1.39, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.44, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.15
osobnost bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.25
hříšné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.38
nespravedlnost — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.55
principy bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.40
odklon od usměrňujících zásad — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.43
bezbožné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.45
bezbožnost. — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.42
co je v rozporu s náboženstvím — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.39-40
bezbožný čin — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.29
jana-adhipāḥ
králové. — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.36
agata
nejde — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.10
Jehož nelze vnímat — Śrīmad-bhāgavatam 4.30.22
aho
běda — Bg. 1.44, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.41, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.51, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.67, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.37, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.28, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.30, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.9, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.38, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.33, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.37, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.53, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.42, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.17, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.31, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.44, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.45
ó — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.48, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.51, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.31, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.61, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.57, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.38-39, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.19-20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.170, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.278, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.151, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.125
projev údivu — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.11
ó, jaké štěstí — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.8
jak — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.18
jen pohleďte na — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.33
oh — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.13, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.32
ó můj pane — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.29
ó! — Śrīmad-bhāgavatam 4.4.29
jak podivuhodná je — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.26
ó vy všichni — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.36
ó Bože — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.49
ó Pane — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.7
hej — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.19
běda (za velkého nářku) — Śrīmad-bhāgavatam 6.14.54
jak úžasná — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.2
jak úžasný — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.2
úžasná — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.23