Skip to main content

Vyhledávání

Dokonalost jógy 5
teoretické poznání a vijñāna je praktické poznání. Student určitého vědního oboru se musí naučit jak vědecké teorie, tak i jejich praktické použití. Pouze teoretické poznání mu nebude k ničemu. Musí umět použít poznání v praxi. Podobně i v józe se člověk nemá spokojit pouze s teoretickým poznáním. Musí ho kouří, pijí a užívají si smyslného života. Mít pouhé teoretické poznatky nikomu nepomůže. Poznání se přitom si myslet „nejsem toto tělo“, k čemu mu bude takové poznání? Uspokojený může být člověk jen tehdy, když jdou jñāna a vijñāna ruku v ruce.
Dokonalost jógy 6
, slávu, poznání a odříkání. Živé bytosti mají také tyto vlastnosti, ale jen v nepatrném množství. Někdo má úplné poznání. Kršna zjevil Bhagavad--gítu bohu Slunce a Ardžunovi, ale nikde není psáno, že by ji od někoho obdržel Kršna. Proč? Mít úplné poznání znamená vědět vše, co je možné poznat, a to může zdroje – to je systém učednické posloupnosti. Kršna je úplný a poznání, které od Něho pochází, je také úplné. Dostane-li Ardžuna úplné poznání a my ho dostaneme od Ardžuny přesně tak, jak mu bylo
Dokonalost jógy 7
. Dospějeme-li na tuto úroveň, pak máme dokonalé poznání. Když získáme poznání, začneme chápat, že
Dokonalost jógy 7
smyslů. Probudí-li však člověk své transcendentální smysly a získá skutečné poznání, stane se služebníkem reality. Když se dostane na úroveň poznání, pochopí, že je za všech okolností služebníkem to uvědomí, získává skutečné poznání. Mluvíme-li o sannjásínovi, máme tím na mysli někoho, kdo je
Dokonalost jógy 6
duchovního poznání, nikdy nepoklesne do hmotného koloběhu. Záleží to na upřímnosti jeho snahy. Měli duši každým okamžikem, a když se duše snaží vyprostit rozvíjením duchovního poznání, hmotná příroda
Kapitola pátá
hroudu, kámen či zlato – pohlíží stejně.“ (Bg. 6.8) Jñāna je teoretické poznání a vijñāna je praktické poznání. Student určitého vědního oboru se musí naučit jak vědecké teorie, tak i jejich praktické použití. Pouze teoretické poznání mu nebude k ničemu. Musí umět použít poznání v praxi. Podobně i v józe života. Mít pouhé teoretické poznatky nikomu nepomůže. Poznání se musí projevit i v praktickém životě čemu mu bude takové poznání? Uspokojený může být člověk jen tehdy, když jdou jñāna a vijñāna ruku v
Dokonalost jógy 7
. Kdo chápe, že jeho povinností je sloužit Pánu, má dokonalé poznání a dosáhl dokonalosti jógy.
Dokonalost jógy 5
Když někdo prakticky zrealizuje duchovní poznání, pak provádí opravdovou jógu. Někteří lidé chodí
Dokonalost jógy 8
„Po mnoha zrozeních a smrtích se člověk, jenž je vpravdě obdařen poznáním, odevzdá Mně, věda, že Já
Dokonalost jógy 8
odříkáním, dospějeme k dalšímu stupni, k džňána-józe neboli józe poznání. Když džňána-jóga přeroste
Dokonalost jógy 1
Jistě stojí za povšimnutí, že Ardžuna přijímal poznání o józe uprostřed bitevního pole. Byl to
Dokonalost jógy 7
sannjás. Brahmačárí je student, který se věnuje rozvoji duchovního poznání. Grhastha je ženatý hospodář