Skip to main content

Vyhledávání

KAPITOLA SEDMNÁCTÁ
Bhaṭṭācāryu vezme. Text 21: Předchozí
KAPITOLA DVACÁTÁ
mládí. Když dosáhne věku, který předchází mládí, setrvává v něm věčně, aby mohl provádět svůj tanec
KAPITOLA TŘETÍ
nevědomosti překročím tak, že se upevním ve službě lotosovým nohám Kṛṣṇy. To schvalují předchozí
70. KAPITOLA
činnostech? Z předchozí kapitoly jasně vyplývá, že nikdo nemůže jednat takovým způsobem jako Pán
Bg. 3.1
V předchozí kapitole popsal Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, velmi důkladně povahu duše s
Kapitola pátá
Čistota oddané služby Všechny předchozí pokyny, které Šríla Rúpa Gósvámí předložil v různých
Kapitola šestá
událost. Když Božstva vychází, služebníci chrámu Jim předloží denní účty: tolik jsme získali, takové
Kapitola sedmá
zmenšit reakce za jeho předchozí hříšné činnosti. Vzdát se společnosti neoddaných Jeden ženatý žák se Pána
Kapitola črtnáctá
vlastním příkladem předchozí áčárjové. Zaměstnáme-li se vykonáváním všech způsobů oddané služby jako
Kapitola sedmnáctá
příběhům, a proto se v něm postupně rozvíjela extatická láska ke Kršnovi. Tato extatická láska předchází
Kapitola devatenáctá
láskyplnému jednání, což jsou různé větve původního stromu lásky, předchází mnoho různých projevů citových
Předmluva
byla ta předchozí. Ať už jednáme na jakékoliv úrovni — politické, společenské, národní nebo