Skip to main content

Vyhledávání

Śrīmad-bhāgavatam 12.3.36
V Indii je kráva považována za posvátnou ne proto, že by byli Indové uctívači mytologických totemů živeni kravským mlékem, proto je kráva jednou z našich matek. Matka je zajisté posvátná, proto bychom posvátnou krávu nemĕli zabíjet.
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.157
Śāstra musí mít vždy pravdu, ne, že ji někdy má a jindy nemá. Ve védských písmech je kráva popsána , ale v tomto věku už jí není. Je-li śāstra autoritou, je kráva matkou vždy; byla matkou ve védských dobách a je matkou i v dnešním věku.
Śrīmad-bhāgavatam 10.27
Tato kapitola líčí, jak kráva Surabhi a Indra obřadnĕ koupali Pána Kṛṣṇu poté, co zhlédli Jeho úžasnou moc.
Śrīmad-bhāgavatam 10.64.43
Když je ukraden brāhmaṇův majetek, dokonce i nevĕdomky, jistĕ způsobí zlodĕjův pád, tak jako brāhmaṇova kráva Nṛgovi.
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.166
„Ti, kdo zabíjejí krávy, jsou odsouzeni hnít v pekelných životních podmínkách tolik tisíc let, kolik má kráva chlupů na těle.“
Śrīmad-bhāgavatam 3.10.22
Ó nejčistší Viduro, kráva, koza, buvol, jelen kṛṣṇa, prase, zvíře gavaya, jelen, ovce a velbloud jsou nižší zvířata, která mají dvě kopyta.
Śrīmad-bhāgavatam 3.10.23
Kůň, mul, osel, jelen gaura, zubr śarabha a divoká kráva mají pouze jedno kopyto. Nyní slyš o zvířatech, která mají pět drápů.
Śrīmad-bhāgavatam 8.8.1
stloukat oceán s novým elánem. Jako výsledek toho se zjevila kráva zvaná surabhi.
Śrīmad-bhāgavatam 10.64.16
Jednou se kráva patřící jistému prvotřídnímu brāhmaṇovi zatoulala do mého stáda. Aniž bych o tom
Śrīmad-bhāgavatam 1.13.42
Jako kráva, přivázaná za nos k dlouhému provazu, je podmíněná, tak i lidské bytosti jsou svázány
Bg. 10.28
Ze zbraní jsem blesk a mezi kravami kráva surabhi. Z příčin plození jsem bůh lásky Kandarpa a z hadů jsem Vāsuki.
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.153
Pán řekl: „Piješ kravské mléko; kráva je tedy tvoje matka. A býk pomáhá s pěstováním obilí pro tvoji obživu; proto je tvým otcem.“