Skip to main content

Vyhledávání

Úvod
-sute devi praṇamāmi hari-priye S úctou se klaním Rādhārāṇī, jejíž pleť má barvu tekoucího zlata a . Pán Caitanya radí totéž: kīrtanīyaḥ sadā hariḥ — každý má neustále zpívat Pánova jména. Jména Pána a
KAPITOLA ŠESTÁ
vykřikl: „Hari! Hari!“ Sārvabhauma Bhaṭṭācārya byl velice rád, že se Pán probral, a vzal si prach z Jeho . A protože má Hari, Osobnost Božství, takové transcendentálně přitažlivé rysy, říká se Mu Kṛṣṇa , že Bhaṭṭācārya získal pevnou víru ve vaiṣṇavské učení, začal tančit, tleskat a volat „Hari! Hari
KAPITOLA SEDMÁ
Hariho. Pán Caitanya tančil v jejich středu, pohroužený ve své obvyklé extázi lásky k Bohu vnější bránu a začali zpívat svaté jméno: „Hari! Hari!“ Vytvářeli tak bouřlivou vřavu ho, ať zpívá „Hari! Hari!“ Text 98 : Každý z těch, kdo Pána Caitanyu Mahāprabhua slyšeli zpívat „Hari! Hari!“, také zpíval svatá jména Pána Hariho a Kṛṣṇy. Všichni tak šli za Pánem, protože Ho dychtili vidět
KAPITOLA DEVÁTÁ
všech vesnic, které Pán Caitanya navštívil, se stali vaiṣṇavy a začali zpívat Hari a Kṛṣṇa. Tak se ve ucha svého duchovního mistra hlasitě zpívat jména Kṛṣṇy a Hariho pronášeli svatá jména Kṛṣṇa, Rāma a Hari, buddhistický učitel se probral a okamžitě začal zpívat svaté jméno Pána Hariho. Text 62: Všichni Mahāprabhu přišel, se zpívalo svaté jméno Śrī Hariho. Když to Pán viděl, měl z toho velkou radost
KAPITOLA DESÁTÁ
. Text 81: I Haridāsa Ṭhākura měl velkou radost, když slyšel tuto příznivou hudebníci Haridāsa starší a Haridāsa mladší a také Rāmāi a Nandāi
KAPITOLA JEDENÁCTÁ
Vāsudevou Dattou a dalšími oddanými. Přišel i Haridāsa Ṭhākura a Śrī Caitanya Mahāprabhu mu pro jeho Nārāyaṇa a Haridāsa Ṭhākura, osvoboditel celého vesmíru .“ Text 87: „Zde je Hari Bhaṭṭa a tam Nṛsiṁhānanda. Tady jsou Vāsudeva Datta a Gadādhara, Gaṅgādāse, Hariho Bhaṭṭy a Ācāryi Purandary. Popisoval jejich dobré vlastnosti a znovu a znovu je Mahāprabhu tak uctil každého oddaného a to Jej velice rozradostnilo. Protože však neviděl Haridāse
KAPITOLA DVANÁCTÁ
: Śrī Caitanya Mahāprabhu opakovaně volal: „Haridāsi, Haridāsi!“ Haridāsa, který v tu chvíli všichni zpívali svaté jméno Kṛṣṇy a Hariho. Text jméno Hariho. Text 150: O této 161: Haridāsa Ṭhākura řekl: „Nechť Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu poobědvá ve společnosti jména ,Kṛṣṇà a ,Harì.“ Text 184: „Dříve
KAPITOLA TŘINÁCTÁ
Haricandanu. Text 96: Nahněvaný Haricandana se : Śrī Caitanya Mahāprabhu nařídil Nityānandovi Prabhuovi, Advaitovi Ācāryovi, Haridāsovi Gaṅgādāsa, Haridāsa, Śrīmān, Śubhānanda a Śrī Rāma Paṇḍita. Śrī Nityānanda Prabhu byl povolán jako zpěváci, Śrīkānta a Vallabha Sena. V této skupině byl tanečníkem Haridāsa starší (Haridāsa Ṭhākura skupinu, ve které určil jako hlavního zpěváka Govindu Ghoṣe. Doprovodnými zpěváky byli Haridāsa mladší
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ
jako hari-vallabha a sladkosti z květin seṅoti, karpūra a mālatī. Dále tam byla granátová jablka žebráky jíst prasādam, zpíval „Haribol!“ a dal jim pokyn, aby zpívali svaté jméno , „Haribol“, okamžitě se pohroužili do extáze lásky k Bohu. Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl své , Haridāse Ṭhākura nebo Acyutānandu. Text 72
KAPITOLA PATNÁCTÁ
a potom chodil navštívit Haridāse Ṭhākura a vracel se do svého obydlí . Takto všichni se zpěvem svatých jmen Hariho dorazili na místo konání slavnosti
KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ
Vrindávanu mnoho potřebných věcí. Rāmānanda Rāya, Mardarāja a Haricandana šli s Pánem i potom, co nařídil Haricandanovi a Mardarājovi, dvěma ctihodným úředníkům, aby udělali vše potřebné pro : Po přijetí prasādam Śrī Caitanya Mahāprabhu vstal a s voláním svatých jmen „Hari! Hari : Rāmānanda Rāya, Mardarāja a Śrī Haricandana neustále doprovázeli Śrī Caitanyu Mahāprabhua a všemožně Mu Paramānanda Purī Gosvāmī, Svarūpa Dāmodara, Jagadānanda, Mukunda, Govinda, Kāśīśvara, Haridāsa
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ
45: I stromy a liány měly velkou radost, že slyší Pána hlasitě volat „Haribol zpíval svaté jméno Kṛṣṇa a Hari, tančil, plakal a smál se Prakāśānanda vyslovit jména ,Kṛṣṇà a ,Harì? Jméno ,Caitanyà zopakoval třikrát. Co se mě týče, já chci zpívat svatá jména ,Kṛṣṇà a ,Harì, sotva Tě zahlédnu , přitahuje i osoby, které jsou vnitřně spokojené a jež nepřitahují vnější hmotné touhy. Hari, Osobnost