Skip to main content

Vyhledávání

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.28
Nejvyššího Pána těšila čistá oddanost Mahārāje Ambarīṣe. Dal mu proto svůj disk, který protivníkům
Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.81
Pán Gaurasundara je velmi ovlivňován láskou svých oddaných. Proto všude tam, kde se nachází čistá oddanost, se Pán zjeví, pokořen touto láskou, a tehdy Ho oddaní vidí.
Śrīmad-bhāgavatam 11.2.35
„Pokud se nĕčí takzvaná čistá oddanost Pánu Harimu neřídí usmĕrňujícími zásadami śruti, smṛti oddaného; nicménĕ tato láskyplná oddanost nesmí být v rozporu s pokyny zjevených písem.
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.161
nejdůležitější složkou je bhakti (oddanost). Čistá oddanost je neznečištěná kvalitami hmotné přírody chudák může Nejvyšší Osobnosti Božství prokazovat stejnou službu, má-li čistou oddanost. Pokud je
Śrīmad-bhāgavatam 7.7.51-52
námahou, nevzbudí-li v nich zájem o poselství Nejvyššího Pána.” (Bhāg. 1.2.8) Měřítkem dokonalosti je čistá oddanost Pánu.
Śrīmad-bhāgavatam 1.7.10
Čistá oddanost tedy znamená sloužit Pánu bez touhy po těchto výše uvedených formách osobního zisku
Nektar pokynů 3
„Uttamā bhakti neboli čistá oddanost Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, znamená oddaně
Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.21-22
. Služba Pánu je spontánně přitahuje a kráčejí ve stopách seberealizovaných duší. Jejich čistá oddanost lásky k Bohu. Čistá láska ke Kṛṣṇovi je dokonalostí čisté oddanosti, a čistá oddaná služba se od spontánní oddané služby neliší.
Nektar oddanosti 1
4) Čistá oddaná služba je vzácně dosažitelná.
Śrīmad-bhāgavatam 4.12.46
pochopit jeho čistý charakter, dosáhne úrovně čisté oddanosti a bude vykonávat čistou oddanou službu. Tak odstraní trojí utrpení hmotné existence. Každý, kdo naslouchá vyprávění o Dhruvovi Mahārājovi a s vírou a oddaností se opakovaně snaží
Nektar oddanosti 1
1) Čistá oddaná služba okamžitě odstraňuje všechny druhy hmotného utrpení.
Nektar oddanosti 1
2) Čistá oddaná služba je počátkem všeho příznivého.