Skip to main content

Vyhledávání

Bg. 4.26
Někteří (bezúhonní brahmacārīni) obětují naslouchání a smysly do ohně ovládání mysli a někteří
Śrīmad-bhāgavatam 7.11.8-12
, ovládání mysli, ovládání smyslů, nenásilí, celibát, rozdávání milodarů, čtení písem, přímost duše (zvláště v lidském těle) jako části Nejvyšší Osobnosti Božství, naslouchání o činnostech a
Śrīmad-bhāgavatam 11.25.2-5
Ovládání mysli a smyslů, tolerance, rozlišování, plnĕní svých předepsaných povinností naslouchání chvále své osoby, sklon zesmĕšňovat ostatní, hlásání vlastní udatnosti a ospravedlňování
Kapitola čtvrtá
ohně ovládání mysli a někteří (hospodáři žijící usměrněným životem) obětují smyslové objekty do ohně . TEXT 26: Někteří (bezúhonní brahmacārīni) obětují naslouchání a smysly do
KAPITOLA JEDENÁCTÁ
dvakrát denně, snášenlivost, rozlišování mezi dobrým a špatným, ovládání mysli, ovládání smyslů ovládání mysli, ovládání smyslů, askeze, čistota, spokojenost, snášenlivost, přímost, poznání . Mahārāje Yudhiṣṭhira nesmírně těšilo naslouchání o Prahlādových vlastnostech. Dále se Nārady Muniho Nejvyšší Osobnosti Božství, naslouchání o činnostech a pokynech Nejvyššího Pána (jenž je útočištěm
KAPITOLA TŘICÁTÁ DRUHÁ
10: Yogīni, jež se prostřednictvím dechových cvičení a ovládání mysli odpoutali od Pána a vyžívají se v naslouchání o ohavných činnostech materialistů
Kapitola desátá
pochyb a klamu, schopnost odpouštět, věrnost pravdě, ovládání smyslů, ovládání mysli, štěstí a . Nemohu se nasytit naslouchání o Tobě — čím více naslouchám, tím více chci vychutnávat nektar Tvých
KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ
rodí v mysli. Ovládání mysli, ovládání smyslů, tolerance a tak dále jsou projevy nesmíšené kvality . Sloka 2-5: Ovládání mysli a smyslů, tolerance, rozlišování, plnĕní svých , ukvapená dychtivost bojovat, záliba v naslouchání chvále své osoby, sklon zesmĕšňovat ostatní, hlásání
KAPITOLA JEDENÁCTÁ
. Nikdo by neměl zanedbat ovládání mysli. Zanedbá-li je, mysl se stane tak mocnou, že její majitel
KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ
inteligence, ostychu, odříkání, slávy, schopnosti odpouštět, ovládání mysli, ovládání smyslů, štěstí a vlastnosti, jako je nenásilí a ovládání mysli a smyslů, samy od sebe .̀  “ Text 106: „Duchovní činnosti jako naslouchání ) naslouchání, (2) opěvování, (3) vzpomínání, (4) uctívání, (5) modlení se, (6) sloužení, (7) stát se začátečník a následuje veškeré pokyny śāster, hlavně ty, které se týkají naslouchání a opěvování. V mysli
Kapitola jedenáctá
pĕstováním pravdomluvnosti, čistotnosti, ovládání mysli, jednoduchosti, snášenlivosti, pevné víry a svoboda oddaného. Když pociťujeme radost při naslouchání a mluvení o Kršnovi, mĕli bychom vĕdĕt, že . Sádhu nachází potĕšení v naslouchání a v diskutování o Kršnovi. Kršna provádí mnoho zábav. Bojuje a
Kapitola čtrnáctá
představuje Nejvyšší Osobnost Božství. Smysly, ovládány myslí, jednají pod vlivem polobohů. Když je ten, kdo si je neustále vĕdom Kršny. Toho je možné docílit pokorným nasloucháním o Kršnovi. Na Kršnu