Skip to main content

Vyhledávání

19. KAPITOLA
Krišna polyká lesní požár Zatímco Krišna, Balaráma a Jejich přátelé prožívali výše popsané zábavy vešli, zjistili, že hoří, a začali naříkat. Mezitím Balaráma a Krišna se svými přáteli nemohli najít . Jejich hledáním v lese se unavili a dostali žízeň. Brzy však zaslechli kraví bučení. Krišna začal na : “Nemějte strach.” Potom Krišna, nejvyšší mystik, v okamžiku spolkl všechny ohnivé plameny. Krávy a chlapci říkali, že Krišna určitě není obyčejný chlapec, ale nějaký polobůh. Večer se Krišna a Balaráma
Krišna, nejvyšší osobnost božství 19
odpověděl jim. Očima naznačil, že se nemají čeho obávat, a ujistil je: “Nemějte strach.” Potom Krišna žádný planoucí oheň neohrožuje a že krávy jsou zachráněné. V duchu si říkali, že Krišna určitě není obyčejný chlapec, ale nějaký polobůh.
Krišna, nejvyšší osobnost božství 26
vysvětlení rozptýlilo jejich pochyby o Krišnovi. Řekli: “Ať nás Krišna, který je tak laskavý, krásný a , Krišna se nad námi okamžitě slitoval a zachránil nás i naše rodiny, krávy a cennosti tak, že zvedl kopec
Krišna, nejvyšší osobnost božství 6
transcendentální úroveň. Krišna může dát komukoliv cokoliv — od osvobození po jakoukoliv hmotnou věc. Proto nemůže být pochyb o Pútanině osvobození, když Krišna tak dlouho sál její mléko. A jak by někdo mohl
Krišna, nejvyšší osobnost božství 22
Během putování vrindávanským lesem po břehu Jamuny se Krišna na jednom pěkném místě posadil a nechal krávy pít chladnou a průzračnou říční vodu. Pasáčkové, Krišna i Balaráma byli unaveni a také se napili. Poté, co Krišna viděl mladé gópí koupající se v Jamuně, strávil zbytek dopoledne s chlapci.
Krišna, nejvyšší osobnost božství 15
zemi, jako by byli mrtví. Krišna, který je životem všeho živého, na ně upřel svůj milostivý pohled a
Krišna, nejvyšší osobnost božství 5
ptal, jak bezpečné je místo, kde Krišna přebýval. Ptal se také na Balarámu a Jeho matku Róhiní, kteří
Krišna, nejvyšší osobnost božství 21
, jak objímají Krišnu ve svých srdcích.” Tento výjev dokládá, že i krávy a telátka ve Vrindávanu uměly Další gópí řekla svým přítelkyním: “Moje milé družky, také krávy jsou okouzlené, jakmile zaslechnou transcendentální tóny Krišnovy flétny. Zní jim jako proudící nektar a okamžitě nastraží své dlouhé plakat pro Krišnu a objímat Ho ve svých srdcích. Dokonalost vědomí Krišny může vrcholit pláčem.
Krišna, nejvyšší osobnost božství 15
Když Krišna a Balaráma vcházeli společně se svými přáteli do vesnice Vrindávanu, hráli na flétny a prach, který zvířily krávy, a Krišna měl ve vlasech paví pero. On i Balaráma hráli na flétny a včely krouží nad medem v lotosovém květu. Když Krišna vstupoval do vesnice, mladší gópí se usmívaly . Krišna hrál na flétnu a těšil se z jejich krásných usměvavých tváří.
Krišna, nejvyšší osobnost božství 19
Zatímco Krišna, Balaráma a Jejich přátelé prožívali výše popsané zábavy, krávy, které zůstaly bez začali naříkat. Mezitím Balaráma a Krišna se svými přáteli nemohli najít svá zvířata, a to je unavili a dostali žízeň. Brzy však zaslechli kraví bučení. Krišna začal na zvířata hlasitě volat jejich
Krišna, nejvyšší osobnost božství 27
Když Krišna zvednutím kopce Góvardhanu zachránil obyvatele Vrindávanu před Indrovou zlobou , objevila se před Ním kráva surabhi z Gólóky Vrindávanu a také král Indra z nebeských planet. Indra, nebeský lotosových nohou. Indra znal Krišnovo vznešené postavení, neboť Krišna je Indrovým Pánem, ale nemohl uvěřit, že by Krišna sestoupil a žil ve Vrindávanu mezi pastevci. Když se Krišna postavil na odpor
Krišna, nejvyšší osobnost božství 15
Někdy Krišna chodíval se svými přáteli a Balarámou, jindy pouze s přáteli k Jamuně pást krávy