Skip to main content

Vyhledávání

Śrīmad-bhāgavatam 9.4.28
Nejvyššího Pána těšila čistá oddanost Mahārāje Ambarīṣe. Dal mu proto svůj disk, který protivníkům
Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.81
Pán Gaurasundara je velmi ovlivňován láskou svých oddaných. Proto všude tam, kde se nachází čistá oddanost, se Pán zjeví, pokořen touto láskou, a tehdy Ho oddaní vidí.
Śrīmad-bhāgavatam 7.7.51-52
námahou, nevzbudí-li v nich zájem o poselství Nejvyššího Pána.” (Bhāg. 1.2.8) Měřítkem dokonalosti je čistá oddanost Pánu.
Śrīmad-bhāgavatam 1.7.10
Čistá oddanost tedy znamená sloužit Pánu bez touhy po těchto výše uvedených formách osobního zisku. Takový čistý oddaný, který se zbavil všech těchto tužeb, může Śrī Kṛṣṇu, mocnou Osobnost Božství, plně uspokojit.
Nektar pokynů 3
„Uttamā bhakti neboli čistá oddanost Nejvyšší Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, znamená oddaně sloužit takovým způsobem, který je Kṛṣṇovi milý. Oddaná služba by měla být prosta jakéhokoliv vnějšího motivu a plodonosné karmy, neosobní jñāny a ostatních sobeckých tužeb.“
Śrīmad-bhāgavatam 7.7.51-52
. Pána potěší jedině neochvějná, čistá oddanost. Bez upřímné oddané služby je vše pouhé předvádění.
Śrīmad-bhāgavatam 10.22.18
lásky k Nĕmu a jejich čistá oddanost Ho zcela uspokojila.
Śrīmad-bhāgavatam 11.2.35
„Pokud se nĕčí takzvaná čistá oddanost Pánu Harimu neřídí usmĕrňujícími zásadami śruti, smṛti
Śrīmad-bhāgavatam 10.29.13
„I v jejich osvobozeném stavu je tedy ,chtíč̀ následoval jako projev jejich čisté oddanosti. Ostatnĕ
Śrīmad-bhāgavatam 10.47.25
Díky svému velkému štĕstí jste ustanovily nepřekonatelnou úroveň čisté oddanosti Pánu Uttamaḥślokovi  –  úroveň, které i mudrci stĕží dosáhnou.
Śrīmad-bhāgavatam 4.3.23
jakéhokoliv pokrytí. Čistá oddanost je založena na následování pravidel a předpisů oddané služby bez
Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.161
nejdůležitější složkou je bhakti (oddanost). Čistá oddanost je neznečištěná kvalitami hmotné přírody