Skip to main content

Vyhledávání

Kapitola 1.
Rāja-vidyā: královské poznání śrī bhagavān uvāca idaṁ tu te guhya-tamaṁ pravakṣyāmy anasūyave jñānaṁ vijñāna-sahitaṁ yaj jñātvā mokṣyase ’śubhāt „Vznešený Pán …
Kapitola 2.
Poznání za hranicemi sansáry Kršna sám říká, že tato cesta vĕdomí Kršny je susukham, velice radostná a snadná. Oddaná služba …
Kapitola 3.
Poznání Kršnových energií Devátá kapitola Bhagavad-gíty je zvláštĕ určena tĕm, kteří již Kršnu přijali jako Nejvyšší Osobnost Božství. Jinými slovy, …
Kapitola 4.
Jak získávají poznání mahátmové, velké duše Kršnovu přítomnost v každém projevu stvoření mohou vnímat mahátmové, velké duše, které Šrí Kršnu …
Kapitola 5.
Parampará: poznání prostřednictvím učednické posloupnosti śrī bhagavān uvāca imaṁ vivasvate yogaṁ proktavān aham avyayam vivasvān manave prāha manur ikṣvākave ’bravīt …
Kapitola 6.
Poznání Kršnových příchodů a činností Na človĕka působí dvĕ přírodní síly. Díky první se rozhodujeme, že v tomto životĕ učiníme …
Kapitola 7.
Poznání jako víra v gurua a odevzdanost Kršnovi Ve čtvrté kapitole Bhagavad-gíty Šrí Kršna shrnuje, že ze všech obĕtí je …
Kapitola 8.
Jednání s poznáním o Kršnovi na māṁ karmāṇi limpanti na me karma-phale spṛhā iti māṁ yo ’bhijānāti karmabhir na sa …
Rāja-vidyā: královské poznání 1
Rāja-vidyā: královské poznání
Rāja-vidyā: královské poznání 1
śrī bhagavān uvāca idaṁ tu te guhya-tamaṁ pravakṣyāmy anasūyave jñānaṁ vijñāna-sahitaṁ yaj jñātvā mokṣyase ’śubhāt
Rāja-vidyā: královské poznání 1
„Vznešený Pán pravil: Můj milý Ardžuno, protože Mi nikdy nezávidíš, vyjevím ti nejtajnĕjší moudrost a poznání. Až je získáš, oprostíš …
Rāja-vidyā: královské poznání 1
Úvodní slova deváté kapitoly Bhagavad-gíty naznačují, že promlouvá Nejvyšší Osobnost, Bůh. Kršna je zde označován jako Bhagaván. Bhaga znamená vznešenost …