Skip to main content

Vyhledávání

Kapitola čtvrtá
Oddaná služba převyšuje všechna osvobození Jak vážně je oddaný připoután k oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství můžeme poznat z řeči …
Kapitola pátá
Čistota oddané služby Všechny předchozí pokyny, které Šríla Rúpa Gósvámí předložil v různých citátech, můžeme shrnout takto: dokud má člověk …
Kapitola šestá
Jak vykonávat oddanou službu Šríla Rúpa Gósvámí uvedl, že jeho starší bratr (Sanátana Gósvámí) sestavil Hari-bhakti-vilásu, aby poskytl vaišnavům vedení …
Kapitola sedmá
Doložení pravidel oddané služby Přijmout ochranu pravého duchovního mistra V jedenáctém zpěvu, třetí kapitole, 21. verši Šrímad Bhágavatamu říká Prabuddha …
Kapitola osmá
Přestupky, kterým je třeba se vyhýbat V dodatkové védské literatuře je uveden následující seznam třiceti dvou přestupků týkajících se služby …
Kapitola devátá
Další rozvedení zásad oddané služby Pomlouvání Pomlouvání Pána nebo Jeho oddaných bychom neměli nikdy tolerovat. V této souvislosti říká Šukadéva …
Kapitola desátá
Techniky naslouchání a vzpomínání Naslouchání Počátkem vědomí Kršny a oddané služby je naslouchání, v sanskrtu nazývané śravaṇam. Všichni lidé by …
Kapitola jedenáctá
Různé aspekty transcendentální služby Služebnictví Podle názorů lidí toužících po plodech své práce (karmī) se obětování výsledků karmy nazývá služebnictví. …
Kapitola dvanáctá
Další aspekty transcendentální služby Naslouchání zjeveným písmům Podle Šríly Rúpy Gósvámího je za zjevené písmo považována každá kniha, která přinese …
Kapitola třináctá
Pět zvláště účinných způsobů oddané služby Rúpa Gósvámí uvedl, že pět druhů oddané služby — pobyt v Mathuře, uctívání Božstva …
Kapitola črtnáctá
Kvalifikace pro oddanou službu Někteří učenci doporučují poznání a odříkání jako důležité faktory při pokroku k oddané službě, ale ve …
Kapitola patnáctá
Spontánní oddaná služba Příklady spontánní oddané služby můžeme velice snadno vidět na Kršnových přímých společnících ve Vrndávaně. Spontánní jednání obyvatel …

Filter by hierarchy