Skip to main content

Vyhledávání

Učení šrí kapily Předmluva
Velký světec dávnověku, Kapila Muni, je autorem filozofického systému sánkhji, který tvoří důležitou část indického filozofického dědictví. Sánkhja popisuje podstatu …
Učení šrí kapily Předmluva
Kapilovo učení bylo původně zapsáno ve Šrímad-Bhágavatamu (Bhágavata Puráně), který patří k nejdůležitějším dílům védského teistického písemnictví. V Bhágavatamu najdeme …
Učení šrí kapily Předmluva
Verše začínají slovy mudrce Šaunaky, který před 5000 lety společně s ostatními velkými světci z Naimišáranji poprvé vyslechl celý text …
Učení šrí kapily Předmluva
Súta Gósvámí již uvedl, že Pán Kapila se zjevil v tomto světě jako syn Kardamy Muniho, který ovládal mystické síly, …
Učení šrí kapily Předmluva
Muž, který má již dospělého syna, může podle védského společenského řádu přijmout sannjás, vzdát se veškerých hmotných svazků, odejít od …
Učení šrí kapily Předmluva
Dévahúti nezapomněla na prorocká slova Pána Brahmy a po odchodu Kardamy Muniho se pokorně obrátila na svého syna supřímnou touhou …
Učení šrí kapily Předmluva
Co je to tedy sánkhja? Sánkhja pojednává o základních pojmech či zákonech hmotného vesmíru a západní učenci tomuto odvětví filozofie …
Učení šrí kapily Předmluva
Pro zajímavost zde uvádíme, že dávno po odchodu Pána Kapily se v Indii objevil nepravý Kapila, který šířil ateistickou sánkhju. …
Učení šrí kapily Předmluva
Základním principem a konečným cílem Kapiladévovy sánkhjové filozofie je bhakti a Pán Kapila začíná poučovat Dévahúti právě o oddanosti Nejvyššímu. …
Učení šrí kapily Předmluva
Dévahúti se obrací na svého syna Kapilu a s upřímností a pokorou žádá o duchovní osvícení. Kapiladéva začíná popisovat „cestu …
Učení šrí kapily Předmluva
Ve Šrímad-Bhágavatamu se dočteme, že Dévahúti nakonec získá od svého syna dokonalé transcendentální poznání a dosáhne plného osvícení.