Skip to main content

Vyhledávání

Věnování
Věnováno mému otci, Gour Móhanovi De (1849-1930), čistému oddanému Krišny, který mě od začátku mého života vychovával tak, abych si …
Úvodní slova George Harrisona
Každý hledá KRIŠNU. Někteří lidé o tom nevědí, ale je to tak. KRIŠNA je BŮH, Zdroj veškeré existence, Příčina všeho, …
Předmluva
nivṛtta-tarṣair upagīyamānād bhavauṣadhāc chrotra-mano-’bhirāmāt ka uttamaśloka-guṇānuvādāt pumān virajyeta vinā paśu-ghnāt (Śrīmad-Bhāgavatam 10.1.4) Když někdo v západních zemích vidí obal takové …
Úvod
kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! he kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! he kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! kṛṣṇa! …
1. KAPITOLA
Příchod Pána Krišny Kdysi byl svět přetížen nadměrnou vojenskou silou různých králů, kteří byli ve skutečnosti démony, ale vydávali se …
2. KAPITOLA
Modlitby polobohů k Pánu Krišnovi v lůně Nejenže král Kansa okupoval království Jaduovců, Bhódžů, Andhaků a království Šúrasény, ale ještě …
3. KAPITOLA
Narození Pána Krišny V Bhagavad-gītě Pán říká, že Jeho zjevení, narození a činnosti jsou transcendentální a že ten, kdo jim …
4. KAPITOLA
Kansovo pronásledování začíná Poté, co Vasudéva uvedl vše do stejného stavu, v jakém to bylo předtím, než odnesl Krišnu do …
5. KAPITOLA
Nandovo setkání s Vasudévou Přestože byl Krišna ve skutečnosti synem Vasudévy a Dévakí, kvůli Kansovu nelidskému jednání se Vasudéva nemohl …
6. KAPITOLA
Zabití Pútany Při návratu domů Nanda Mahárádž uvažoval o Vasudévově varování, že v Gókule může docházet k nějakým nepokojům. Jeho …
7. KAPITOLA
Trinávartovo vysvobození Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Krišna, vždy vlastní šest vznešených atributů: úplné bohatství, úplnou sílu, úplnou slávu, úplné poznání, …
8. KAPITOLA
Zjevení vesmírné podoby Po této události požádal Vasudéva rodinného kněze Gargu Muniho, aby navštívil Nandu Mahárádže a astrologicky vypočítal Krišnovu …

Filter by hierarchy