Skip to main content

Vyhledávání

Śrīmad-bhāgavatam 2.2.31
V tomto verši si zvláště všimněme popisu gatiṁ bhāgavatīm. Splynout s paprsky Parabrahmanu, Nejvyšší Osobnosti Božství, po čemž touží neosobní …
Śrīmad-bhāgavatam 2.2.31
Impersonalisté, kteří se ucházejí o splynutí s neosobní září brahmajyoti Nejvyššího Pána, ale kteří nemají žádnou představu o láskyplné oddané …
Śrīmad-bhāgavatam 2.2.31
V Bhagavad-gītě (8.15) to Pán potvrzuje: “Velcí mahātmové neboli bhakti-yogīni se po dosažení Mé společnosti nikdy nevracejí do tohoto nestálého …
Śrīmad-bhāgavatam 2.2.31
Dále si v tomto verši povšimněme dvou slov, śāntam a ānandam, která naznačují, že oddaná služba Pánu může skutečně oddanému …
Śrīmad-bhāgavatam 2.2.31
Dosažení lásky k Bohu znamená ukončení všech jiných zájmů. Podmíněná duše se může ucházet o mnoho věcí — stát se …
Śrīmad-bhāgavatam 2.2.31
Jasněji řečeno, chce-li někdo dosáhnout lásky k Bohu, musí se vzdát všech tužeb po hmotném požitku, musí zanechat uctívání polobohů …
Śrīmad-bhāgavatam 2.2.32
ete sṛtī te nṛpa veda-gīte tvayābhipṛṣṭe ca sanātane ca ye vai purā brahmaṇa āha tuṣṭa ārādhito bhagavān vāsudevaḥ
Śrīmad-bhāgavatam 2.2.32
Vznešený Mahārāji Parīkṣite, věz, že všechny mé odpovědi na tvé správné otázky odpovídají přesně učení Ved a jsou věčnou pravdou. …
Śrīmad-bhāgavatam 2.2.32
Dva různé způsoby, jak dosáhnout duchovního nebe a získat osvobození z hmotného otroctví — přímý proces dosažení Božího království a …
Śrīmad-bhāgavatam 2.2.33
na hy ato ’nyaḥ śivaḥ panthā viśataḥ saṁsṛtāv iha vāsudeve bhagavati bhakti-yogo yato bhavet
Śrīmad-bhāgavatam 2.2.33
Pro ty, kteří bloudí hmotným vesmírem, neexistuje žádný příznivější způsob osvobození, než to, co směřuje k přímé oddané službě Pánu …
Śrīmad-bhāgavatam 2.2.33
Jak bude vyjasněno v příštím verši, oddaná služba neboli přímá bhakti-yoga je jediným absolutním a příznivým prostředkem k osvobození se …