Skip to main content

Vyhledávání

Kapitola sedmnáctá
Druhy víry TEXT 1: Arjuna se otázal: Ó Kṛṣṇo, jaké je postavení těch, kdo se neřídí pokyny písma a s …
Kapitola osmnáctá
Závěr - dokonalost odříkání TEXT 1: Arjuna řekl: Ó Pane mocných paží, vládce smyslů a hubiteli démona Keśīho! Přeji si …
Před bitvou
Bhagavad-gītā se většinou vydává a čte jako samostatné dílo, ale původně tvoří epizodu Mahābhāraty,sanskrtského eposu přibližujícího historii starověkého světa. Mahābhārata …
Věnování
Věnováno ŚRĪLOVI BALADEVOVI VIDYĀBHŪṢAṆOVI, který napsal Govinda-bhāṣyu, v níž překrásně vyložil filozofii Vedānty
Předmluva
Původně jsem napsal Bhagavad-gītu takovou, jaká je, v podobě, ve které ji předkládáme nyní. Pro první vydání byl rukopis bohužel …
Úvod
oṁ ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā cakṣur unmīlitaṁ yena tasmai śrī-gurave namaḥ śrī-caitanya-mano-’bhīṣṭaṁ sthāpitaṁ yena bhū-tale svayaṁ rūpaḥ kadā mahyaṁ dadāti sva-padāntikam Narodil …
Kapitola první
Pozorování vojsk na Kuruovském bitevním poli TEXT 1: Dhṛtarāṣṭra pravil: Ó Sañjayo, co učinili moji a Pāṇḍuovi synové potom, co …
Kapitola druhá
Shrnutí obsahu Bhagavad-gīty TEXT 1: Sañjaya řekl: Když Madhusūdana, Kṛṣṇa, viděl Arjunu přemoženého soucitem, se sklíčenou myslí a očima zalitýma …
Kapitola třetí
Karma-yoga TEXT 1: Arjuna pravil: Ó Janārdano, Keśavo, proč mne chceš zapojit do tohoto hrozného boje, když si myslíš, že …
Kapitola čtvrtá
Transcendentální poznání TEXT 1: Pán Śrī Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, pravil: Tuto neměnnou vědu o yoze jsem vyložil bohu Slunce …
Kapitola pátá
Karma-yoga — jednání s vědomím Kṛṣṇy TEXT 1: Arjuna pravil: Ó Kṛṣṇo, nejprve mě žádáš, abych se zřekl všech činů, …
Kapitola šestá
Dhyāna-yoga TEXT 1: Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Pravý mystik a sannyāsī je ten, kdo nelpí na plodech své práce …