Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.9.6

Verš

śrī-bhagīratha uvāca
sādhavo nyāsinaḥ śāntā
brahmiṣṭhā loka-pāvanāḥ
haranty aghaṁ te ’ṅga-saṅgāt
teṣv āste hy agha-bhid dhariḥ

Synonyma

śrī-bhagīrathaḥ uvāca — Bhagīratha pravil; sādhavaḥ — svaté osoby; nyāsinaḥ — sannyāsīni; śāntāḥ — klidní, nedotčení rušivými hmotnými vlivy; brahmiṣṭhāḥ — zkušení v dodržování usměrňujících zásad védských písem; loka-pāvanāḥ — kteří vysvobozují celý svět z pokleslého stavu; haranti — odstraní; agham — reakce za hříšný život; te — tebe (matky Gangy); aṅga- saṅgāt — koupelí ve vodě Gangy; teṣu — v nich; āste — je; hi — jistě; agha- bhit — Nejvyšší Osobnost ničící všechny hříchy; hariḥ — Pán.

Překlad

Bhagīratha pravil: “Ti, kdo jsou svatí díky své oddané službě a žijí tedy ve stavu odříkání, bez hmotných tužeb a čistí oddaní, zkušení v následování usměrňujících zásad uvedených ve Védách, jsou vždy slavní a čistého chování a dokáží vysvobodit všechny pokleslé duše. Když se budou koupat ve tvé vodě, určitě to odstraní reakce za nahromaděné hříchy jiných lidí, neboť tito oddaní nosí stále ve svých srdcích Nejvyšší Osobnost Božství, jež ničí všechny hříchy.”

Význam

V matce Ganze se může koupat každý, je přístupná úplně všem. V její vodě se proto nekoupou jen hříšníci, ale i světci a oddaní, zvláště v Hardváru a na jiných posvátných místech, jimiž Ganga protéká. Oddaní a pokročilé svaté osoby ve stavu odříkání dovedou vysvobodit dokonce i Gangu. Tīrthī-kurvanti tīrthāni svāntaḥ-sthena gadābhṛtā (Bhāg. 1.13.10). Světci nosí Pána stále ve svých srdcích, a proto mohou dokonale očistit posvátná místa od všech reakcí za hříšné činy. Z toho důvodu musí obyčejní lidé vždy ctít svaté osoby. Existuje nařízení, že jakmile člověk uvidí vaiṣṇavu nebo i jakéhokoliv sannyāsīna, ihned má tomuto svatému muži vzdát úctu. Pokud na to zapomene, musí se ten den postit. To přikazují Védy. Každý si musí dávat velký pozor, aby se nedopouštěl přestupků u lotosových nohou oddaného či svaté osoby.

Existují sice metody odčinění (prāyaścitta), ale očistit člověka od reakcí za jeho hříchy samy o sobě nesvedou. To může jedině oddaná služba, jak je uvedeno v souvislosti s příběhem Ajāmila:

kecit kevalayā bhaktyā
vāsudeva-parāyaṇāḥ
aghaṁ dhunvanti kārtsnyena
nīhāram iva bhāskaraḥ

“Jen vzácná duše, která si osvojila úplnou a čistou oddanou službu Kṛṣṇovi, může vykořenit plevel hříšných činností tak, že již nikdy znovu nevzejde. Dokáže to pouhým prováděním oddané služby, tak jako slunce ihned rozptýlí mlhu svými paprsky.” (Bhāg. 6.1.15). Je-li člověk pod ochranou oddaného a upřímně mu slouží, pak může pomocí bhakti-yogy bezpečně neutralizovat reakce za všechny hříšné činy.