Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.9.5

Verš

kiṁ cāhaṁ na bhuvaṁ yāsye
narā mayy āmṛjanty agham
mṛjāmi tad aghaṁ kvāhaṁ
rājaṁs tatra vicintyatām

Synonyma

kim ca — také; aham — já; na — ne; bhuvam — na planetu Zemi; yāsye — půjdu; narāḥ — lidé; mayi — ve mně, v mé vodě; āmṛjanti — očišťují; agham — reakce za své hříšné jednání; mṛjāmi — smyji; tat — ty; agham — nahromaděné hříchy; kva — na koho; aham — já; rājan — ó králi; tatra — o této skutečnosti; vicintyatām — prosím, pečlivě zauvažuj a rozhodni.

Překlad

“Ó králi, nechce se mi sestoupit na planetu Zemi, neboť se tam v mé vodě budou koupat lidé proto, aby smyli reakce za své hříšné činy. Jak se všech těchto hříchů, jež se ve mně nahromadí, zbavím? Důkladně to zvaž.”

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství říká:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.” (Bg. 18.66). Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, na sebe může vzít reakce za hříšné činy kohokoliv a neutralizovat je, protože je pavitra, čistý-jako slunce, které se nikdy neznečistí žádnou světskou nákazou. Tejīyasāṁ na doṣāya vahneḥ sarva-bhujo yathā (Bhāg. 10.33.29). Toho, kdo je velice mocný, žádné hříšné jednání neovlivní. Zde však vidíme, že matka Ganga se bojí břemene hříchů lidí, kteří se budou koupat v jejích vodách. To naznačuje, že neutralizovat reakce za hříšné činy, ať už své vlastní nebo druhých, nedokáže nikdo jiný než Nejvyšší Osobnost Božství. Duchovní mistr musí někdy po přijetí žáka převzít jeho minulé hříchy, a jelikož je přetížený, musí za ně trpět; když ne v plné míře, pak alespoň částečně. Každý žák si proto musí dávat velký pozor, aby po zasvěcení již nepáchal žádné hříšné činy. Nebohý duchovní mistr je tak laskavý a milostivý, že žáka přijímá a částečně trpí za jeho hříchy, ale Kṛṣṇa svého služebníka, který káže Jeho slávu, hříšných reakcí zbavuje. Tak mu projevuje svou milost. Dokonce i matka Ganga se bála reakcí za hříšné jednání obyčejných lidí a dělala si starosti, jak se zbaví břemene těchto hříchů.