Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.9.40

Verš

aśmakād bāliko jajñe
yaḥ strībhiḥ parirakṣitaḥ
nārī-kavaca ity ukto
niḥkṣatre mūlako ’bhavat

Synonyma

aśmakāt — onomu synovi jménem Aśmaka; bālikaḥ — syn jménem Bālika; jajñe — narodil se; yaḥ — toto dítě, Bālika; strībhiḥ — ženami; parirakṣitaḥ — byl chráněn; nārī-kavacaḥ — ten, který má štít z žen; iti uktaḥ — tak byl známý; niḥkṣatre — když nebylo kṣatriyů (jelikož všechny kṣatriyi pobil Paraśurāma); mūlakaḥ — Mūlaka, praotec kṣatriyů; abhavat — stal se.

Překlad

Aśmakovi se narodil Bālika. Jelikož byl obklopen ženami a díky tomu uchráněn před hněvem Paraśurāmy, byl známý jako Nārīkavaca (“ten, jehož chrání ženy”). Když Paraśurāma pobil všechny kṣatriyi, Bālika se stal praotcem nových kṣatriyů, a proto dostal jméno Mūlaka (“kořen kṣatriyské dynastie”).