Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.9.26-27

Verš

kṣudhārto jagṛhe vipraṁ
tat-patny āhākṛtārthavat
na bhavān rākṣasaḥ sākṣād
ikṣvākūṇāṁ mahā-rathaḥ
madayantyāḥ patir vīra
nādharmaṁ kartum arhasi
dehi me ’patya-kāmāyā
akṛtārthaṁ patiṁ dvijam

Synonyma

kṣudhā-ārtaḥ — soužený hladem; jagṛhe — chytil; vipram — brāhmaṇu; tat-patnī — jeho manželka; āha — pronesla; akṛta-artha-vat — nespokojený, chudý a hladový; na — ne; bhavān — ty; rākṣasaḥ — lidožrout; sākṣāt — přímo či skutečně; ikṣvākūṇām — z potomků Mahārāje Ikṣvākua; mahā- rathaḥ — velký bojovník; madayantyāḥ — Madayantī; patiḥ — manžel; vīra — ó hrdino; na — ne; adharmam — bezbožný čin; kartum — spáchat; arhasi — měl bys; dehi — prosím pusť; me — mého; apatya-kāmāyāḥ — toužící mít syna; akṛta-artham — jejíž touha se ještě nesplnila; patim — manžela; dvijam — který je brāhmaṇou.

Překlad

Protože byl ovlivněn rākṣasími pudy a měl velký hlad, zmocnil se brāhmaṇy. Nebohá brāhmaṇova manželka pak králi Saudāsovi řekla: “Ó hrdino, ve skutečnosti nejsi lidožrout, ale jeden z potomků Mahārāje Ikṣvākua. Jsi velký bojovník a manžel Madayantī; neměl by ses snížit k tomuto bezbožnému činu. Toužím po synovi. Vrať mi, prosím, mého muže, který mě ještě neoplodnil.”