Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.9.22

Verš

parivekṣyamāṇaṁ bhagavān
vilokyābhakṣyam añjasā
rājānam aśapat kruddho
rakṣo hy evaṁ bhaviṣyasi

Synonyma

parivekṣyamāṇam — při prohlížení jídla; bhagavān — nejmocnější; vilokya — když viděl; abhakṣyam — nevhodné k požití; añjasā — snadno díky své mystické schopnosti; rājānam — krále; aśapat — proklel; kruddhaḥ — rozhněvaný; rakṣaḥ — lidožroutem; hi — vskutku; evam — tak; bhaviṣyasi — staneš se.

Překlad

Když si Vasiṣṭha Muni prohlédl jídlo, které dostal, svou mystickou schopností poznal, že nebylo vhodné k požití, protože se jednalo o maso nějaké lidské bytosti. Velice ho to rozhněvalo a Saudāsu okamžitě proklel, aby se stal lidožroutem.