Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.9.16-17

Verš

śruto bhagīrathāj jajñe
tasya nābho ’paro ’bhavat
sindhudvīpas tatas tasmād
ayutāyus tato ’bhavat
ṛtūparṇo nala-sakho
yo ’śva-vidyām ayān nalāt
dattvākṣa-hṛdayaṁ cāsmai
sarvakāmas tu tat-sutam

Synonyma

śrutaḥ — syn jménem Śruta; bhagīrathāt — Bhagīrathovi; jajñe — narodil se; tasya — Śruty; nābhaḥ — jménem Nābha; aparaḥ — jiný než Nābha, o němž bylo pojednáno dříve; abhavat — narodil se; sindhudvīpaḥ — jménem Sindhudvīpa; tataḥ — Nābhovi; tasmāt — Sindhudvīpovi; ayutāyuḥ — syn jménem Ayutāyu; tataḥ — poté; abhavat — narodil se; ṛtūparṇaḥ — syn jménem Ṛtūparṇa; nala-sakhaḥ — který byl přítelem Naly; yaḥ — ten, který; aśva-vidyām — umění, jak ovládat koně; ayāt — získal; nalāt — od Naly; dattvā — poté, co je vyměnil za; akṣa-hṛdayam — tajemství úspěchu v hazardních hrách; ca — a; asmai — Nalovi; sarvakāmaḥ — jménem Sarvakāma; tu — vskutku; tat-sutam — jeho syn (syn Ṛtūparṇy).

Překlad

Bhagīratha měl syna jménem Śruta, jehož synem byl Nābha. Ten však neměl nic společného s Nābhou, o němž bylo psáno dříve. Nābhův syn se jmenoval Sindhudvīpa, jehož synem byl Ayutāyu. Tomu se narodil Ṛtūparṇa, který se stal přítelem Nalarāje. Ṛtūparṇa učil Nalarāje umění hazardních her a Nalarāja ho na oplátku naučil ovládání a chovu koní. Synem Ṛtūparṇy se stal Sarvakāma.

Význam

Být úspěšný v hazardních hrách je také umění a kṣatriyům je dovoleno projevovat v nich své schopnosti. Pāṇḍuovci Kṛṣṇovou milostí při hazardní hře vše prohráli a přišli o království, manželku, rodinu i domov, protože nebyli zkušenými hráči. Z toho je vidět, že oddaný nemusí být zkušený v materialistických činnostech. Śāstra uvádí, že materialistické činnosti živým bytostem nepřísluší, a zvláště ne oddaným. Oddaný se má ohledně jídla spokojit s čímkoliv, co mu pošle Nejvyšší Pán jako prasādam. Jelikož nepropadá hříšným činnostem, jako je hazardování, požívání omamných látek, jedení masa a nedovolený sex, zůstává vždy čistý.