Skip to main content

Sloka 11

ТЕКСТ 11

Verš

Текст

sva-śarīrāgninā tāvan
mahendra-hṛta-cetasaḥ
mahad-vyatikrama-hatā
bhasmasād abhavan kṣaṇāt
сва-арӣргнин тван
махендра-хта-четаса
махад-вйатикрама-хат
бхасмасд абхаван кшат

Synonyma

Пословный перевод

sva-śarīra-agninā — ohněm vycházejícím z jejich vlastních těl; tāvat — ihned; mahendra — vlivem triků nebeského krále Indry; hṛta-cetasaḥ — byli připraveni o vědomí; mahat — vznešené osoby; vyatikrama-hatāḥ — zničeni svým prohřeškem v podobě urážky; bhasmasāt — proměněni v popel; abhavan — stali se; kṣaṇāt — okamžitě.

сва-арӣра-агнин — огнем, исходящим из их тел; тват — сразу; махендра — хитростью Индры, царя небес; хта-четаса — те, чей разум похищен; махат — великой душе; вйатикрама-хат — сраженные (последствиями) оскорбления; бхасмаст — обратившиеся в пепел; абхаван — стали; кшат — мгновенно.

Překlad

Перевод

Zásahem nebeského krále Indry pozbyli Sagarovi synové inteligence a znevážili vznešenou osobnost. Následkem toho z jejich těl vyšlehl oheň a v mžiku shořeli na popel.

Сбитые с толку царем небес Индрой сыновья Сагары потеряли рассудок и оскорбили великую душу. Из-за этого их тела загорелись, и пламя в один миг обратило их в пепел.

Význam

Комментарий

Hmotné tělo je kombinací země, vody, ohně, vzduchu a éteru. Oheň tedy již v těle je a máme praktickou zkušenost, že teplo, které vydává, je někdy větší a jindy menší. Teplo ohně v tělech synů Sagary Mahārāje vzrostlo natolik, že všichni shořeli na popel. Tento nárůst teploty byl následkem jejich nevhodného chování vůči velké osobnosti. Toto neslušné chování se nazývá mahad-vyatikrama. Zabil je oheň z jejich vlastních těl, protože urazili vznešenou osobnost.

Материальное тело состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира. Огонь всегда есть в теле, и мы по опыту знаем, что жар этого огня может порой усиливаться, а порой ослабевать. Огонь в телах сыновей Махараджи Сагары стал таким сильным, что все они сгорели дотла. Этот жар был вызван их проступком по отношению к великой душе. Такое поведение называется махад- вйатикрама. Они погибли от огня, изошедшего из их собственных тел, потому что оскорбили великого святого.