Skip to main content

Sloka 11

Text 11

Verš

Texto

sva-śarīrāgninā tāvan
mahendra-hṛta-cetasaḥ
mahad-vyatikrama-hatā
bhasmasād abhavan kṣaṇāt
sva-śarīrāgninā tāvan
mahendra-hṛta-cetasaḥ
mahad-vyatikrama-hatā
bhasmasād abhavan kṣaṇāt

Synonyma

Synonyms

sva-śarīra-agninā — ohněm vycházejícím z jejich vlastních těl; tāvat — ihned; mahendra — vlivem triků nebeského krále Indry; hṛta-cetasaḥ — byli připraveni o vědomí; mahat — vznešené osoby; vyatikrama-hatāḥ — zničeni svým prohřeškem v podobě urážky; bhasmasāt — proměněni v popel; abhavan — stali se; kṣaṇāt — okamžitě.

sva-śarīra-agninā — por el fuego que emanó de sus propios cuerpos; tāvat — inmediatamente; mahendra — por las tretas de Indra, el rey del cielo; hṛta-cetasaḥ — privados de su conciencia; mahat — a una gran personalidad; vyatikrama-hatāḥ — vencidos por el pecado de insultar; bhasmasāt — reducidos a cenizas; abhavan — fueron; kṣanāt — inmediatamente.

Překlad

Translation

Zásahem nebeského krále Indry pozbyli Sagarovi synové inteligence a znevážili vznešenou osobnost. Následkem toho z jejich těl vyšlehl oheň a v mžiku shořeli na popel.

Por la influencia de Indra, el rey del cielo, los hijos de Sagara habían perdido la inteligencia y faltaron al respeto a una gran personalidad. Debido a ello, fueron reducidos a cenizas por el fuego que emanó de sus propios cuerpos.

Význam

Purport

Hmotné tělo je kombinací země, vody, ohně, vzduchu a éteru. Oheň tedy již v těle je a máme praktickou zkušenost, že teplo, které vydává, je někdy větší a jindy menší. Teplo ohně v tělech synů Sagary Mahārāje vzrostlo natolik, že všichni shořeli na popel. Tento nárůst teploty byl následkem jejich nevhodného chování vůči velké osobnosti. Toto neslušné chování se nazývá mahad-vyatikrama. Zabil je oheň z jejich vlastních těl, protože urazili vznešenou osobnost.

SIGNIFICADO: El cuerpo material es una combinación de tierra, agua, fuego, aire y éter. Dentro del cuerpo hay fuego, y por experiencia práctica sabemos que su temperatura puede aumentar o disminuir. El fuego interno de los cuerpos de los hijos de Sagara se hizo tan intenso que todos ellos quedaron reducidos a cenizas. Ese aumento en la intensidad del fuego se debió a su mal comportamiento ante una gran personalidad. Esa mala conducta recibe el nombre de mahad-vyatikrama. Por insultar a una gran personalidad, fueron quemados por el fuego de sus propios cuerpos.