Skip to main content

Sloka 11

Text 11

Verš

Text

sva-śarīrāgninā tāvan
mahendra-hṛta-cetasaḥ
mahad-vyatikrama-hatā
bhasmasād abhavan kṣaṇāt
sva-śarīrāgninā tāvan
mahendra-hṛta-cetasaḥ
mahad-vyatikrama-hatā
bhasmasād abhavan kṣaṇāt

Synonyma

Synonyms

sva-śarīra-agninā — ohněm vycházejícím z jejich vlastních těl; tāvat — ihned; mahendra — vlivem triků nebeského krále Indry; hṛta-cetasaḥ — byli připraveni o vědomí; mahat — vznešené osoby; vyatikrama-hatāḥ — zničeni svým prohřeškem v podobě urážky; bhasmasāt — proměněni v popel; abhavan — stali se; kṣaṇāt — okamžitě.

sva-śarīra-agninā — by the fire emanating from their own bodies; tāvat — immediately; mahendra — by the tricks of Indra, the King of heaven; hṛta-cetasaḥ — their consciousness having been taken away; mahat — a great personality; vyatikrama-hatāḥ — defeated by the fault of insulting; bhasmasāt — turned to ashes; abhavan — became; kṣaṇāt — immediately.

Překlad

Translation

Zásahem nebeského krále Indry pozbyli Sagarovi synové inteligence a znevážili vznešenou osobnost. Následkem toho z jejich těl vyšlehl oheň a v mžiku shořeli na popel.

By the influence of Indra, the King of heaven, the sons of Sagara had lost their intelligence and disrespected a great personality. Consequently, fire emanated from their own bodies, and they were immediately burned to ashes.

Význam

Purport

Hmotné tělo je kombinací země, vody, ohně, vzduchu a éteru. Oheň tedy již v těle je a máme praktickou zkušenost, že teplo, které vydává, je někdy větší a jindy menší. Teplo ohně v tělech synů Sagary Mahārāje vzrostlo natolik, že všichni shořeli na popel. Tento nárůst teploty byl následkem jejich nevhodného chování vůči velké osobnosti. Toto neslušné chování se nazývá mahad-vyatikrama. Zabil je oheň z jejich vlastních těl, protože urazili vznešenou osobnost.

The material body is a combination of earth, water, fire, air and ether. There is already fire within the body, and our practical experience is that the heat of this fire sometimes increases and sometimes decreases. The fire within the bodies of the sons of Sagara Mahārāja became so much hotter that all of them burned to ashes. The fire’s increased heat was due to their misbehavior toward a great personality. Such misbehavior is called mahad-vyatikrama. They were killed by the fire of their own bodies because of insulting a great personality.