Skip to main content

Sloka 50

Text 50

Verš

Texto

aho imaṁ paśyata me vināśaṁ
tapasvinaḥ sac-carita-vratasya
antarjale vāri-cara-prasaṅgāt
pracyāvitaṁ brahma ciraṁ dhṛtaṁ yat
aho imaṁ paśyata me vināśaṁ
tapasvinaḥ sac-carita-vratasya
antarjale vāri-cara-prasaṅgāt
pracyāvitaṁ brahma ciraṁ dhṛtaṁ yat

Synonyma

Palabra por palabra

aho — běda; imam — toto; paśyata — pohleďte; me — mne; vināśam — poklesnutí; tapasvinaḥ — který býval tak mocným mystikem podstupujícím askezi; sat-carita — s výborným charakterem, dodržující všechna potřebná usměrňující pravidla; vratasya — toho, kdo striktně dodržoval svůj slib; antaḥ-jale — ve vodních hlubinách; vāri-cara-prasaṅgāt — kvůli milostným hrám ryb; pracyāvitam — poklesl; brahma — z úrovně realizace Brahmanu, provádění askeze; ciram — po dlouhou dobu; dhṛtam — vykonávané; yat — který.

aho — ¡ay de mí!; imam — esta; paśyata — mira; me — de mí; vināśam — caída; tapasvinaḥ — que era un místico tan poderoso realizando austeridades; sat-carita — de muy buen carácter, seguidor de todas las reglas y regulaciones necesarias; vratasya — de quien ha hecho un voto estricto; antaḥ-jale — en las profundidades del agua; vāri-cara-prasaṅgāt — debido a las actividades de los peces; pracyāvitam — caído; brahma — de las actividades de la percepción del Brahman, de la austeridad; ciram — durante mucho tiempo; dhṛtam — cumplidas; yat — las cuales.

Překlad

Traducción

“Běda! Přestože jsem se věnoval askezi dokonce ve vodních hlubinách a dodržoval všechna usměrňující pravidla po vzoru jiných světců, ztratil jsem výsledky své dlouhodobé askeze jen kvůli tomu, že jsem přišel do styku s milostným životem ryb. Každý by měl vzít toto poklesnutí v patrnost a poučit se z něho.”

¡Ay de mí!, pese a practicar austeridades, pese a sumergirme en las profundidades del río, y pese a seguir todas las reglas y regulaciones de las personas santas, he perdido los resultados de mis muchas austeridades por el simple hecho de contemplar la vida sexual de esos peces. Todo el mundo debe analizar esta caída y aprender de ella.