Skip to main content

Sloka 41-42

Texts 41-42

Verš

Texto

sa vicintyāpriyaṁ strīṇāṁ
jaraṭho ’ham asan-mataḥ
valī-palita ejat-ka
ity ahaṁ pratyudāhṛtaḥ
sa vicintyāpriyaṁ strīṇāṁ
jaraṭho ’ham asan-mataḥ
valī-palita ejat-ka
ity ahaṁ pratyudāhṛtaḥ
sādhayiṣye tathātmānaṁ
sura-strīṇām abhīpsitam
kiṁ punar manujendrāṇām
iti vyavasitaḥ prabhuḥ
sādhayiṣye tathātmānaṁ
sura-strīṇām abhīpsitam
kiṁ punar manujendrāṇām
iti vyavasitaḥ prabhuḥ

Synonyma

Synonyms

saḥ — on, Saubhari Muni; vicintya — říkal si v duchu; apriyam — neoblíbený; strīṇām — ženami; jaraṭhaḥ — kvůli své stařecké neduživosti; aham — já; asat-mataḥ — nechtěný; valī — vrásčitý; palitaḥ — s šedivými vlasy; ejat-kaḥ — se stále se chvějící hlavou; iti — takto; aham — já; pratyudāhṛtaḥ — odmítnutý (jimi); sādhayiṣye — budu jednat takovým způsobem; tathā — aby; ātmānam — mé tělo; sura-strīṇām — pro božské ženy z nebeských planet; abhīpsitam — žádoucí; kim — co potom říci o; punaḥ — ještě; manuja-indrāṇām — dcerách světských králů; iti — takto; vyavasitaḥ — odhodlaný; prabhuḥ — Saubhari, mocný mystik.

saḥ — él, Saubhari Muni; vicintya — pensar para sí; apriyam — no del agrado; strīṇām — de las mujeres; jaraṭhaḥ — enfermo debido a la vejez; aham — yo; asat-mataḥ — no deseado por ellas; valī — arrugado; palitaḥ — de pelo blanco; ejat-kaḥ — con la cabeza siempre temblando; iti — de este modo; aham — yo; pratyudāhṛtaḥ — rechazado (por ellas); sādhayiṣye — actuaré de tal manera; tathā — para que; ātmānam — mi cuerpo; sura-strīṇām — para las mujeres celestiales de los planetas superiores; abhīpsitam — deseable; kim — qué decir de; punaḥ — aún; manuja-indrāṇām — de las hijas de reyes mundanos; iti — de este modo; vyavasitaḥ — determinado; prabhuḥ — Saubhari, el muy poderoso místico.

Překlad

Translation

Saubhari Muni uvažoval: “Kvůli svému stáří jsem nyní neduživý, vlasy mi zšedly, kůže na mně visí a hlava se mi stále chvěje. Kromě toho jsem yogī, a proto se ženám nelíbím. Když mě tedy král odmítl, proměním své tělo tak, aby po mně toužily i nebeské ženy, o dcerách světských králů ani nemluvě.”

Saubhari Muni pensó: Estoy viejo y débil. Tengo el pelo gris, la piel suelta, y un constante temblor de cabeza. Además, soy un yogī. Es natural que no guste a las mujeres. El rey me ha rechazado. Así pues, voy a rehacer mi cuerpo de tal manera que hasta las mujeres celestiales lo deseen. ¿Cómo podrán resistirse entonces las hijas de reyes mundanos?