Skip to main content

Sloka 41-42

Texts 41-42

Verš

Text

sa vicintyāpriyaṁ strīṇāṁ
jaraṭho ’ham asan-mataḥ
valī-palita ejat-ka
ity ahaṁ pratyudāhṛtaḥ
sa vicintyāpriyaṁ strīṇāṁ
jaraṭho ’ham asan-mataḥ
valī-palita ejat-ka
ity ahaṁ pratyudāhṛtaḥ
sādhayiṣye tathātmānaṁ
sura-strīṇām abhīpsitam
kiṁ punar manujendrāṇām
iti vyavasitaḥ prabhuḥ
sādhayiṣye tathātmānaṁ
sura-strīṇām abhīpsitam
kiṁ punar manujendrāṇām
iti vyavasitaḥ prabhuḥ

Synonyma

Synonyms

saḥ — on, Saubhari Muni; vicintya — říkal si v duchu; apriyam — neoblíbený; strīṇām — ženami; jaraṭhaḥ — kvůli své stařecké neduživosti; aham — já; asat-mataḥ — nechtěný; valī — vrásčitý; palitaḥ — s šedivými vlasy; ejat-kaḥ — se stále se chvějící hlavou; iti — takto; aham — já; pratyudāhṛtaḥ — odmítnutý (jimi); sādhayiṣye — budu jednat takovým způsobem; tathā — aby; ātmānam — mé tělo; sura-strīṇām — pro božské ženy z nebeských planet; abhīpsitam — žádoucí; kim — co potom říci o; punaḥ — ještě; manuja-indrāṇām — dcerách světských králů; iti — takto; vyavasitaḥ — odhodlaný; prabhuḥ — Saubhari, mocný mystik.

saḥ — he, Saubhari Muni; vicintya — thinking to himself; apriyam — not liked; strīṇām — by the women; jaraṭhaḥ — being infirm because of old age; aham — I; asat-mataḥ — not desired by them; valī — wrinkled; palitaḥ — grey-haired; ejat-kaḥ — with the head always trembling; iti — in this way; aham — I; pratyudāhṛtaḥ — rejected (by them); sādhayiṣye — I shall act in such a way; tathā — as; ātmānam — my body; sura-strīṇām — to the celestial women of the heavenly planets; abhīpsitam — desirable; kim — what to speak of; punaḥ — yet; manuja-indrāṇām — of the daughters of worldly kings; iti — in this way; vyavasitaḥ — determined; prabhuḥ — Saubhari, the greatly powerful mystic.

Překlad

Translation

Saubhari Muni uvažoval: “Kvůli svému stáří jsem nyní neduživý, vlasy mi zšedly, kůže na mně visí a hlava se mi stále chvěje. Kromě toho jsem yogī, a proto se ženám nelíbím. Když mě tedy král odmítl, proměním své tělo tak, aby po mně toužily i nebeské ženy, o dcerách světských králů ani nemluvě.”

Saubhari Muni thought: I am now feeble because of old age. My hair has become grey, my skin is slack, and my head always trembles. Besides, I am a yogī. Therefore women do not like me. Since the King has thus rejected me, I shall reform my body in such a way as to be desirable even to celestial women, what to speak of the daughters of worldly kings.