Skip to main content

Sloka 3

Text 3

Verš

Text

ambarīṣa uvāca
tvam agnir bhagavān sūryas
tvaṁ somo jyotiṣāṁ patiḥ
tvam āpas tvaṁ kṣitir vyoma
vāyur mātrendriyāṇi ca
ambarīṣa uvāca
tvam agnir bhagavān sūryas
tvaṁ somo jyotiṣāṁ patiḥ
tvam āpas tvaṁ kṣitir vyoma
vāyur mātrendriyāṇi ca

Synonyma

Synonyms

ambarīṣaḥ — Mahārāja Ambarīṣa; uvāca — pravil; tvam — ty (jsi); agniḥ — oheň; bhagavān — nejmocnější; sūryaḥ — Slunce; tvam — ty (jsi); somaḥ — Měsíc; jyotiṣām — všech svítících těles; patiḥ — pán; tvam — ty (jsi); āpaḥ — voda; tvam — ty (jsi); kṣitiḥ — země; vyoma — nebe; vāyuḥ — vzduch; mātra — předměty smyslového vnímání; indriyāṇi — a smysly; ca — také.

ambarīṣaḥ — Mahārāja Ambarīṣa; uvāca — said; tvam — you (are); agniḥ — the fire; bhagavān — the most powerful; sūryaḥ — the sun; tvam — you (are); somaḥ — the moon; jyotiṣām — of all the luminaries; patiḥ — the master; tvam — you (are); āpaḥ — water; tvam — you (are); kṣitiḥ — earth; vyoma — sky; vāyuḥ — the air; mātra — the objects of the senses; indriyāṇi — and the senses; ca — also.

Překlad

Translation

Mahārāja Ambarīṣa pravil: “Ó Sudarśana cakro, ty jsi oheň, jsi nejmocnější Slunce a jsi Měsíc, pán všech svítících těles. Jsi voda, země a nebe, jsi vzduch, jsi pět předmětů smyslového vnímání (zvuk, dotek, podoba, chuť a vůně) a jsi také smysly.”

Mahārāja Ambarīṣa said: O Sudarśana cakra, you are fire, you are the most powerful sun, and you are the moon, the master of all luminaries. You are water, earth and sky, you are the air, you are the five sense objects [sound, touch, form, taste and smell], and you are the senses also.