Skip to main content

Sloka 20

ТЕКСТ 20

Verš

Текст

prīto ’smy anugṛhīto ’smi
tava bhāgavatasya vai
darśana-sparśanālāpair
ātithyenātma-medhasā
прӣто ’смй анугхӣто ’сми
тава бхгаватасйа ваи
дарана-спаранлпаир
титхйентма-медхас

Synonyma

Пословный перевод

prītaḥ — velice spokojený; asmi — jsem; anugṛhītaḥ — poctěný velikou přízní; asmi — jsem; tava — tvoje; bhāgavatasya — jelikož jsi čistý oddaný; vai — jistě; darśana — pohledem na tebe; sparśana — a dotknutím se tvých nohou; ālāpaiḥ — hovorem s tebou; ātithyena — tvou pohostinností; ātma- medhasā — pomocí mé inteligence.

прӣта — доволен; асми — (я) есть; анугхӣта — испытавший благосклонность; асми — (я) есть; тава — тебя; бхгаватасйа — чистого преданного; ваи — поистине; дарана — лицезрением; спарана — прикосновением к стопам; лпаи — и беседой с тобой; титхйена — гостеприимством; тма-медхас — моим разумом.

Překlad

Перевод

Durvāsā Muni pravil: “Velice jsi mě potěšil, můj milý králi. Nejprve jsem tě považoval za obyčejného člověka a přijal tvou pohostinnost, ale později jsem svou inteligencí pochopil, že jsi nanejvýš vznešený oddaný Pána. Těší mě tedy už jen to, že jsem tě mohl vidět, dotknout se tvých nohou a mluvit s tebou, a jsem ti za to zavázán.”

Дурваса Муни сказал: Дорогой царь, я очень доволен тобой. Поначалу я принял тебя за обычного человека и потому просто пользовался твоим гостеприимством, однако потом я сам понял, что ты — самый возвышенный преданный Господа. Поэтому, глядя на тебя, касаясь твоих стоп и разговаривая с тобой, я испытал огромное удовлетворение, и теперь я в долгу перед тобой.

Význam

Комментарий

Je řečeno: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya — ani velice inteligentní člověk nemůže pochopit jednání čistého vaiṣṇavy. Durvāsā Muni byl velký mystický yogī, a proto zprvu mylně pokládal Mahārāje Ambarīṣe za obyčejnou lidskou bytost a chtěl ho potrestat. To je výsledek nepochopení vaiṣṇavy. Když však Durvāsu Muniho pronásledovala Sudarśana cakra, jeho inteligence se vyjasnila. Proto se zde objevuje slovo ātma- medhasā, které vyjadřuje, že z vlastní zkušenosti pochopil, jak vznešeným vaiṣṇavou král je. Když Durvāsu Muniho stíhala Sudarśana cakra, hledal útočiště u Pána Brahmy a Pána Śivy, a dokonce se mu podařilo vstoupit do duchovního světa, setkat se s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, a mluvit s Ním tváří v tvář — ale nic z toho jej před Sudarśana cakrou nezachránilo. Z vlastní zkušenosti tedy poznal, jakou má vaiṣṇava moc. Proto je řečeno: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya — ani ten nejučenější člověk nechápe hodnotu vaiṣṇavy. Takzvaní jñānī a yogīni se mohou při zkoumání charakteru vaiṣṇavy kdykoliv zmýlit. Vaiṣṇavu lze poznat podle toho, že ho Nejvyšší Pán bohatě obdařil svou přízní, což je vidět na jeho nepochopitelném jednání.

В писаниях сказано: ваишавера крий мудр виджеха н буджхайа — даже очень умный человек не в силах понять смысл поступков вайшнава. Поэтому Дурваса Муни, великий йог-мистик, сначала по ошибке принял Махараджу Амбаришу за обычного человека и хотел было наказать его. Это бывает, когда человек неверно воспринимает вайшнава. Но наказание, которое он получил от Сударшаны-чакры, помогло Дурвасе Муни стать умнее. Поэтому он употребляет здесь слово тма-медхас. Оно означает, что он на собственном опыте убедился в том, каким великим вайшнавом был царь. Гонимый Сударшаной-чакрой, Дурваса Муни пытался найти защиту у Господа Брахмы, у Господа Шивы и даже добрался до духовного мира. Там он встретился с Самим Всевышним, поговорил с Ним и тем не менее так и не смог избавиться от преследования Сударшаны-чакры. Это дало ему возможность на собственном опыте убедиться в величии вайшнава. Хотя Дурваса Муни, несомненно, был великим йогом и ученым брахманом, он не сразу смог понять, насколько могущественны вайшнавы. Поэтому говорится: ваишавера крий мудр виджеха н буджхайа — даже самый образованный человек не в силах до конца оценить величие вайшнава. Пытаясь понять природу вайшнавов, так называемые гьяни и йоги всегда могут ошибиться. Оценить вайшнава можно, только поняв, насколько благоволит к нему Верховный Господь, позволяющий ему совершать невероятные подвиги.